Οικονομική κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα το 1932

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικονομική κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα το 1932

Λιβά, Ευσταθία

Σ. Λαπατσιώρας
Ε. Νικολαΐδης
Β. Καρδάσης

Τη δεκαετία του 1920, η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με αρνητικές οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες και βρίσκεται μονίμως σε κρίση λόγω των ανακατατάξεων που λάμβαναν χώρα. Το 1928 εκλέγεται η κυβέρνηση Βενιζέλου, οι ενέργειες της οποίας δεν έφεραν τα θεμιτά αποτελέσματα και η χώρα πτώχευσε το 1932. Στόχος της διπλωματικής εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά και πολιτικά στοιχεία που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την πτώχευση. Επίσης, αναλύονται σημαντικά ιστορικά δεδομένα όπως το σύστημα του κανόνα χρυσού, η οικονομική κρίση του 1929 στην Αμερική, ο ρόλος που έπαιξε η Μικρασιατική Καταστροφή με την άφιξη των προσφύγων και η συσσώρευση εξωτερικών και εσωτερικών δανείων. Τέλος, παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα τα έτη 1931- 1932 και οι οικονομικο-πολιτικές εξελίξεις την περίοδο μετά την πτώχευση. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Greece
Πτώχευση
Ελλάδα
Χρεοκοπία
Bankruptcy


Ελληνική γλώσσα

2013


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.