Οικονομική κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα το 1932

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2013 (EN)
Οικονομική κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα το 1932

Λιβά, Ευσταθία

Σ. Λαπατσιώρας
Ε. Νικολαΐδης
Β. Καρδάσης

Τη δεκαετία του 1920, η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με αρνητικές οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες και βρίσκεται μονίμως σε κρίση λόγω των ανακατατάξεων που λάμβαναν χώρα. Το 1928 εκλέγεται η κυβέρνηση Βενιζέλου, οι ενέργειες της οποίας δεν έφεραν τα θεμιτά αποτελέσματα και η χώρα πτώχευσε το 1932. Στόχος της διπλωματικής εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά και πολιτικά στοιχεία που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την πτώχευση. Επίσης, αναλύονται σημαντικά ιστορικά δεδομένα όπως το σύστημα του κανόνα χρυσού, η οικονομική κρίση του 1929 στην Αμερική, ο ρόλος που έπαιξε η Μικρασιατική Καταστροφή με την άφιξη των προσφύγων και η συσσώρευση εξωτερικών και εσωτερικών δανείων. Τέλος, παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα τα έτη 1931- 1932 και οι οικονομικο-πολιτικές εξελίξεις την περίοδο μετά την πτώχευση. (EL)

text

Greece
Πτώχευση
Ελλάδα
Χρεοκοπία
Bankruptcy

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2013
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)