Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Supramolecular assemblies and networks : Interactions,viscoelasticity and flow
Υπερμοριακά συσσαματώματα και δίκτυα

Louhichi, Ameur

Ligure, Christian
Van Ruymbeke , Evelyne
Πετεκίδης, Γεώργιος
Loppinet, Benoit
Βαμβακάκη, Μαρία
De Bruyn Jonh
Βλασσόπουλος, Δημήτριος

Τα υπερμοριακά πολυμερικά συστήματα χαρακτηρίζονται από τη δημιουργία αντιστρεπτών φυσικών δεσμών που οδηγούν σε ιεραρχικές δομές. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αντανακλά τη δράση μη-ομοιοπολικών δυνάμεων σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειών δεσμών. Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι η μελέτη της ιξωδοελαστικότητας καινοτόμων συνδυασμών υπερμοριακών αλληλεπιδράσεων και τοπολογικών ιδιοτήτων σε πολυμερικά συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με συστηματική διερεύνηση καλά χαρακτηρισμένων διακλαδωμένων και γραμμικών συστημάτων σε τήγμα και σε διάλυμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκαν πειράματα γραμμικής και μη-γραμμικής διατμητικής και εκτατικής ρεολογίας με έμφαση σε μετρήσεις χρονικής εκκίνησης και χαλάρωσης. Τα πειραματικά αποτελέσματα γραμμικής απόκρισης βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με διαθέσιμες θεωρίες. Η μη-γραμμική απόκριση, που έχει μόνο σποραδικά μελετηθεί μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τις σημαντικές προοπτικές προσαρμογής ιδιοτήτων ροής μέσω του ελέγχου και μελέτης των υπερμοριακών κλιμάκων χρόνου και μήκους σε μεγάλο εύρος, και δίνει τη δυνατότητα να αποκαλυφθούν νέες προχωρημένες ιδιότητες όπως αυτό-επούλωση. Επιπλέον, προτείνουμε νέα πειραματικά πρωτόκολλα που στοχεύουν σε βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των υπερμοριακών συστημάτων. Τέλος, γεφυρώνουμε το χάσμα ανάμεσα στη βασική κατανόηση της μοριακής ρεολογίας και τις εφαρμογές με τη χρήση υπερμοριακών συστημάτων σε πειράματα που είναι σημαντικά τόσο από τεχνολογική όσο και από επιστημονική σκοπιά, και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την ρευστομηχανική απόκρισή τους με βάση τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά τους. (EL)
Supramolecular polymeric systems are characterized by reversible bond formation which lead to hierarchical structures. This particular feature reflects the action of noncovalent forces spanning a wide range of bonding energies. The goal of this thesis is to study the viscoelasticity of novel combinations between supramolecular interactions and topological properties in polymeric systems through systematic investigations of well-characterized branched and linear systems, in melt and solution. To this aim, linear rheology, nonlinear shear and extensional rheology by means of start-up and relaxation tests and uniaxial experiments, are conducted. Good agreement of the linear response of our supramolecular systems and the existing models is found. The nonlinear response, to date fragmentally probed, confirms the great potential to tailor flow properties by interrogating the wide range of supramolecular time and length scales and allows to reveal their advanced properties such as self-healing. Moreover, we have proposed new experimental protocols aiming at acquiring more insights into the properties of supramolecular systems. Finally, we have bridged the fundamental understanding of molecular rheology with applications, by using supramolecular systems in experiments that are important both technologically and scientifically and attempting to rationalize fluid mechanical response based on their microscopic features. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Humidity phenomena
Rheology
Viscoelastic droplet
Αυτο-επούλωση υλικών
Φαινόμενα υγρασίας
Self-healing
Ρεολογία
Εξάπλωση ιξοδοελαστικών σταγονιδίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.