Δυναμική Θρεπτικών και Δομή Βενθικής Βιοκοινότητας σε ένα Μεσογειακό ποτάμι περιοδικής ροής, επιβεβαρυμένο με ρύπανση.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Δυναμική Θρεπτικών και Δομή Βενθικής Βιοκοινότητας σε ένα Μεσογειακό ποτάμι περιοδικής ροής, επιβεβαρυμένο με ρύπανση.

Παπακωνσταντίνου, Αναστασία
Papakonstantinou, Anastasia

Μυλωνάς, Μωυσής

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, και συγκεκριμένα όσον αφορά το κεντρικό θέμα της μελέτης, που είναι η πορεία και η συμπεριφορά των θρεπτικών ιόντων του αζώτου και του φωσφόρου σ'ένα χείμαρρο, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κατακράτηση των ιόντων αυτών. Αυτό ήταν αναμενόμενο, βασικά λόγω των χαμηλών παροχών του νερού του χειμάρρου, αλλά και της χαμηλής ταχύτητας ροής του νερού. Πράγματι, η κατακράτηση αυτή φάνηκε ότι έχει άμεση σχέση με την διακύμανση της παροχής. Συγκεκριμένα φάνηκε ότι κατά την αρχή του υδρολογικού κύκλου όπου η παροχές ήταν αυξημένες (Δεκέμβριος 2001 και Ιανουάριος 2002), η κατακράτηση ήταν μικρή (μεγάλο μήκος πρόσληψης), ενώ αυξήθηκε (μικρό μήκος πρόσληψης), στην συνέχεια όπου η παροχή μειώθηκε. Λόγω του ότι τα υπόγεια νερά στην Κρήτη είναι αρκετά πλούσια σε σχέση με τα επιφανειακά, ακριβώς λόγω της περατότητας των ασβεστολιθικών πετρωμάτων που κυριαρχούν, μια επιβάρυνσή τους με θρεπτικά από τα επιφανειακά νερά, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης ενός σημαντικού αποθέματος νερού για την Κρήτη. Επί πλέον, μιας και το υπόγειο νερό αναβλύζει και βγαίνει στην επιφάνεια ξανά, όπως έδειξε η μελέτη μας, αυτή η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα μεταφέρεται ξανά στην επιφάνεια και επαναρυπαίνει τα νερά της κοίτης. Συνοψίζοντας μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι στο ποτάμι της μελέτης μας υπάρχει κατακράτηση θρεπτικών, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, αλλά κατά κύριο λόγο είναι αντιστρόφως ανάλογη της παροχής. ’λλοι παράγοντες, όπως οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, καθώς και η επικοινωνία με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε μελλοντικές εργασίες. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002-11-22
2003-02-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.