Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα
Financial crisis and health system in Greece

Λουκογεωργάκη, Μαρία

Β. Δαφέρμος

Η παρούσα εργασία μελετά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα τόσο βιβλιογραφικά όσο και με έρευνα. Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας της υγείας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ανάλυση των οργανωτικών δομών των υγειονομικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα των φιλελεύθερων, των μεικτών και των εθνικών συστημάτων. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των πολιτικών των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, από την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ το 1986 μέχρι και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης το 2010. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εκτενής παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης και των δαπανών των υπηρεσιών υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά προβλήματα της υγειονομικής περίθαλψης. Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της συζήτησης των συμπερασμάτων της έρευνας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2015


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.