Αστικές οχυρώσεις στη Θεσπρωτία : συμβολή στη μελέτη της οχυρωματικής της αρχαίας Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Urban fortifications in Thesprotia :
Αστικές οχυρώσεις στη Θεσπρωτία : συμβολή στη μελέτη της οχυρωματικής της αρχαίας Ηπείρου

Σπανοδήμος, Χρήστος Μ

Π. Καραναστάση
Δ. Μποσνάκης
Ν. Σταμπολίδης

Αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι οι οχυρώσεις που αναγέρθηκαν για να προστατεύσουν τέσσερις πόλεις της αρχαίας Θεσπρωτίας κατά την Ύστερη Κλασική/Ελληνιστική περίοδο και συγκεκριμένα: • τα Γιτάνα, την έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών, • την Ελέα, κύρια πόλη του φύλου των Ελεατών Θεσπρωτών, • το Δυμόκαστρο, πιθανώς η αρχαία Ελίνα, • και τη Ντόλιανη, που ταυτίζεται με κάποιες επιφυλάξεις με την αρχαία Φανοτή. Οι θεσπρωτικές πόλεις οχυρώθηκαν για πρώτη φορά ταυτόχρονα ή λίγο μετά την ίδρυσή τους στα μέσα και το β’ μισό του 4 ου αι. π.Χ. Κατά το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., όταν η Ήπειρος αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα βασίλεια του ελληνιστικού κόσμου, οι οχυρωματικοί περίβολοι της προηγούμενης περιόδου επεκτείνονται (Ντόλιανη, Δυμόκαστρο, Ελέα), επισκευάζονται (Ελέα) και εκσυγχρονίζονται (Γίτανα - Πύργος 10). Κατά το β’ μισό του 3ου αι. π.Χ. η γνωστή από τις πηγές στρατιωτική αδυναμία του ομοσπονδιακού Κοινού των Ηπειρωτών αποτυπώνεται στην ανέγερση του Διατειχίσματος των Γιτάνων. Η εξέλιξη των αστικών οχυρώσεων της ελληνιστικής Θεσπρωτίας διακόπηκε το 167 π.Χ. όταν η Ήπειρος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. (EL)
The subject of the present MA Thesis is the fortifications of four Late Classical/Hellenistic poleis in Thesprotia/Epirus. Specifically, the poleis are: • Gitana, the seat of the Koinon of the Thesprotoi• Elea, the main city of the tribe of Eleates • Dymokastro, probably ancient Elina • and Ntoliani, which is identified with ancient Fanoti. The fortification of the cities of Thesprotia took place in the same or sometime after their foundation in the middle and in the second half of the 4thcentury BC. During the first half of the 3rdcentury BC, when Epirus was among the most powerful Hellenistic kingdoms, the enceintes of the previous period were either extended (Ntoliani, Dymokastro, Elea), either repaired (Elea) or they were modernized (Gitana/U-shaped Tower 10). The Diateichisma of Gitana was constructed, during the second half of the 3rdcentury BC, as a result of the military weakness of the Epirote League. The development of the urban fortifications of the Hellenistic Thesprotia ends in 167 BC when the Romans conquered Epirus. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θεσπρωτία
Poleis
Fortifications
Thesprotia
Epirus
Ήπειρος
Οχυρώσεις
Πόλεις

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.