Μελέτη της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA(MICROSATELLITE INSTABILITY) σε κυτταρολογικά δείγματα ασθενών με άσθμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA(MICROSATELLITE INSTABILITY) σε κυτταρολογικά δείγματα ασθενών με άσθμα

Παρασκάκης, Εμμανουήλ Ν (EL)
Paraskakis, Emmanouel N (EN)

Το άσθμα αποτελεί μια από τις συχνότερες χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ιδιαιτέρως πολύπλοκους παθογενετικούς μηχανισμούς και χαρακτηριστικές δομικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις ασθενών με σοβαρό άσθμα οι αλλοιώσεις αυτές εκδηλώνονται ως υπερπλασία και υπερτροφία των λείων μυών των αεραγωγών, αύξηση της μάζας των βλεννοεκκριτικών αδένων και πάχυνση της βασικής μεμβράνης του αναπνευστικού βλεννογόνου. Αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών στη δομή του αεραγωγού, που συνήθως αναφέρονται ως επαναδιάταξη (remodeling) των αεραγωγών, είναι η μείωση του εύρους του αυλού των βρόγχων και τη μειωμένη απάντηση στη βρογχοδιαστολή. Η γενετική βάση του άσθματος, όπως έχει αποδειχθεί, είναι αρκετά πολύπλοκη, με χαρακτηριστικά όπως η γενετική ετερογένεια και η πολυγονιδιακή κληρονομικότητα . Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί σε περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώματος οι οποίες πιθανότατα φιλοξενούν υποψήφια γονίδια του άσθματος, όπως το μακρό σκέλος των χρωμοσωμάτων 5, 11 και 14 (5q, 11q, 14q) και το βραχύ του χρωμοσώματος 6 (6p). Οι δείκτες του μικροδορυφορικού DNA είναι πολυμορφικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση περιοχών του ανθρώπινου γενετικού υλικού. Γενετικές αλλοιώσεις όπως η απώλεια ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity, LOH) και η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (microsatellite instability, MI) οι οποίες ανιχνεύονται με τους δείκτες αυτούς, έχουν ανιχνευθεί τόσο σε κακοήθη όσο και σε καλοήθη νοσήματα που εμφανίζουν υπερπλασία ή δυσπλασία των ιστών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει εάν η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MI) είναι ανιχνεύσιμα φαινόμενα σε περιοχές που εμπεριέχουν πιθανά γονίδια υπεύθυνα για τον ασθματικό φαινότυπο. Εξετάσθηκαν κυτταρολογικά δείγματα πτυέλων 22 ασθματικών και 6 φυσιολογικών ατόμων, χρησιμοποιώντας 18 πολυμορφικούς δείκτες μικροδορυφορικού DNA στους χρωμοσωμικούς βραχίονες 5q, 11q, 6p και 14q. Η ηλεκτροφορητική εικόνα του κάθε δείγματος συγκρινόμενη με την αντίστοιχη εικόνα του περιφερικού αίματος αναγνωρίσθηκε ανάλογα με την ηλεκτροφορητική εικόνα ως απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) ή αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MI). Αποτελέσματα. Γενετικές αλλοιώσεις βρέθηκαν σε 16 από τους 22 ασθματικούς ασθενείς (73%) ενώ σε κανένα από τα φυσιολογικά άτομα δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε γενετική βλάβη. Δώδεκα ασθματικοί ασθενείς (54.5%) εμφάνισαν απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH), ένας ασθενής (4.5%) αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MI) και 3 στους 22 ασθματικούς εμφάνισαν και LOH και MI. Η χρωμοσωμική περιοχή που εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό απώλειας ετεροζυγωτίας και αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA ήταν η 14q. Η μέση τιμή της IgE του ορού και του αριθμού των ηωσινοφίλων αίματος των ασθματικών με περισσότερες από τρεις γενετικές αλλοιώσεις ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες ασθενών με λιγότερες αλλοιώσεις (p<0.02, p<0.03 αντιστοίχως). Συμπέρασμα Γενετικές βλάβες όπως η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MI) είναι ανιχνεύσιμα φαινόμενα με υψηλή συχνότητα σε ασθματικούς ασθενείς. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις ενδείξεις για ύπαρξη στις συγκεκριμένες περιοχές γονιδίων υπεύθυνων για το άσθμα και καθιστά αναγκαία την λεπτομερέστερη μελέτη των περιοχών αυτών. Επίσης περαιτέρω μελέτες είναι αναγκαίες για τη διαλεύκανση του ρόλου της απώλειας ετεροζυγωτίας και αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA στην παθογένεια του άσθματος (EL)
Asthma is a common chronic inflammatory disease of the lungs characterized by a number of structural alterations (smooth muscle hyperplasia, thickening of the basal membane) that lead in severe cases to abnormal “remodeling” and permanently reduced airway caliber. The inheritance of asthma has been shown to be a complex, characterized by polygenic inheritance and genetic heterogenic. Recently, it has become apparent that several regions in chromosomes 5q, 6p, 11q, and 14q of the genome are likely to contain susceptibility genes for asthma. DNA microsatellites are highly polymorphic markers used to map specific areas of chromosomes. Certain genetic alterations in microsatellite markers including microsatellite loss of heterozygosity (LOH) and microsatellite instability (MI), have been reported in a number of human malignant and benign diseases characterized by abnormal accumulation of the cells. The aim of this study was to investigate whether genetic defects such as MI and LOH are detectable phenomena in chromosomal regions that are likely to contain susceptibility genes for asthma. Eighteen highly polymorphic microsatellite markers located on chromosomes 5q, 6p, 11q, and 14q were investigated. MI and LOH were scored by comparing the electrophoretic patterns of the microsatellite markers amplified from the paired DNA preparations (sputum/peripheral blood). Results: Genetic alterations were found in 16 out of 22 asthmatic patients (73%). Twelve (54.5%) exhibited LOH only, one patient (4.5%) MI only, while 3 patients showed both MI and LOH. Highest incidence of LOH and MI was found on chromosome 14q. Mean IgE and blood eosinophils were significant higher in asthmatics with 3 or more genetic alterations than those with less (p<0.02, p<0.03 respectively). Conclusion: A high incidence of genetic alterations (either LOH or MI), in the DNA of the sputum cells was found in asthmatic patients. Further studies are needed to identify the role of LOH and MI in the pathogenesis of asthma. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2004-08-26
2004-03-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.