Οικιστική και αρχιτεκτονική των οικισμών της Μακεδονίας στην πρώιμη εποχή του χαλκού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικιστική και αρχιτεκτονική των οικισμών της Μακεδονίας στην πρώιμη εποχή του χαλκού

Μαυροειδόπουλος, Μαυροειδής

Ι. Τζαχίλη
Δ. Κούκα
Κ. Κόπακα

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2010
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.