Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της MAP3 κινάσης Tpl2/Cot και της φωσφοπρωτεϊνης NPM

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της MAP3 κινάσης Tpl2/Cot και της φωσφοπρωτεϊνης NPM

Κανέλλης, Δημήτρης Χ.

Παπαδάκη, Ελένη
Ηλιόπουλος, Αριστείδης

Η Tpl2/Cot συνιστά κινάση σερίνης/θρεονίνης που λειτουργώντας ως MAP3K συμμετέχει ουσιαστικά στη ρύθμιση κυτταρικών μονοπατιών κινασών και μεταγραφικών παραγόντων. Εμπλέκεται σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν χρόνιες φλεγμονές, ενώ σημαντικός κρίνεται και ο ρόλος της σε καρκινικές καταστάσεις. Η NPM αποτελεί μια φωσφοπρωτεΐνη μεγέθους ~ 37kDa με πολύπλοκη πρωτοταγή δομή και ικανότητα μετακίνησης εντός και εκτός του πυρήνα. Οι λειτουργίες της είναι ποικίλες και αφορούν τη δράση της ως μοριακή "συνοδό", τη συμμετοχή της στη βιογένεση ριβοσωμάτων, τη διατήρηση της σταθερότητας του γενετικού υλικού και τη ρύθμιση πρωτεϊνών που ενεργοποιούνται σε κυτταρικό stress. Αυτούσια, μεταλλαγμένη ή ως τμήμα χιμαιρικών πρωτεϊνών εμπλέκεται σε διάφορες μορφές νεοπλασιών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εύρεση δομικής και/ή λειτουργικής αλληλεπίδρασης των δύο αυτών πρωτεϊνών και το συσχετισμό ανοσολογικών κυτταρικών μονοπατιών με μηχανισμούς μοριακής ογκογένεσης. (EL)
Tpl2/Cot is a MAP3 serine/threonine kinase that participates in the regulation of various kinase signaling pathways and transcription factors. This kinase is found to be implicated in miscellaneous pathological entities referring to inflammation and cancer. NPM is a phosphoprotein of ~ 37kDa that bears a complex primary structure and has the capacity to shuttle between the nucleus and the cytoplasm. NPM acts as a molecular chaperone and plays a significant role in ribosome synthesis. NPM can also regulate the genome stability and is essential for the modulation of protein cascades which get activated under stress conditions. Operating in a wild-type form, mutated or as a part of chimeras, NPM is implicated in many types of malignancies. The present study intends to establish a structural and/or functional interaction between the abovementioned proteins and to prove a possible correlation between immunological and tumorigenic mechanisms in a molecular level. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Κινάσες πρωτεϊνών
Protein Kinases
Phosphoproteins
Φωσφοπρωτεϊνες


Ελληνική γλώσσα

2007-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.