Η πρωτεϊνη Smyd3 δρα ως μεταγραφικός ενισχυτής γονιδίων που προάγουν την καρκινογένεση του ήπατος και του παχέως εντέρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοSmyd3 is a transcriptional potentiator of multiple cancer promoting genes and required for liver and colon cancer development
Η πρωτεϊνη Smyd3 δρα ως μεταγραφικός ενισχυτής γονιδίων που προάγουν την καρκινογένεση του ήπατος και του παχέως εντέρου

Σαρρής, Μιχάλης

Μπούμπας, Δ.
Καρδάσης, Δ.
Ταλιανίδης, Ιωάννης
Γουλιέλμος, Γ.
Μαυροθαλασσίτης, Γ.
Χαλεπάκης, Γ.
Σπηλιανάκης, Χ.

Η Smyd3 πρωτεΐνη είναι μία μεθυλοτρανσφεράση η λειτουργία της οποίας εμπλέκεται στην καρκινογένεση. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε ότι η έκφραση της Smyd3 στα ποντίκια απαιτείται για την χημικά επαγόμενη ανάπτυξη καρκίνου του ήπατος και του παχέως εντέρου. Στα όργανα αυτά η Smyd3 λειτουργεί στον πυρήνα όπου ενεργοποιεί τη μεταγραφή πολλών ρυθμιστικών γονιδίων κλειδιών για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την επιθηλιακή σε μεσεγχυματική μετάβαση, το JAK/Stat3 ογκογόνο μονοπάτι καθώς και τα c-myc και β-catenin ογκογονίδια. Η Smyd3 αλληλεπιδρά με H3K4Me3-τροποποιημένες ουρές ιστονών, με την αλληλεπίδραση αυτή να συμβάλει στην στρατολόγησή της στον υποκινητή των περισσότερων μεταγραφικά ενεργών γονιδίων. Η πυκνότητα πρόσδεσης στα γονίδια στόχους συσχετίζεται θετικά με την αυξημένη πυκνότητα της RNA Πολυμεράσης ΙΙ και τα αντίστοιχα ενεργοποιητικά μεταγραφικά αποτελέσματα. Παρά την ευρεία της γενωμική διανομή στους υποκινητές, η ενισχυτική μεταγραφική λειτουργία της Smyd3 περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο γονιδίων των οποίων η έκφραση ενεργοποιείται ειδικά κατά τη διάρκεια της καρκινογένεσης. (EL)
Smyd3 is a protein methyltransferase implicated in cancer development. Here we show that Smyd3 expression in mice is required for chemically induced liver and colon cancer formation. In these organs Smyd3 functions in the nucleus stimulating the transcription of several key regulators involved in cell proliferation, epithelial-mesenchymal transition, JAK/Stat3 oncogenic pathway, as well as of the c-myc and β-catenin oncogenes. Smyd3 interacts with H3K4Me3-modified histone tails, which facilitates its recruitment to the core promoter regions of most active genes. Smyd3 binding density on target genes positively correlates with increased RNA Polymerase-II density and transcriptional outputs. Despite its widespread distribution, the transcription potentiating function of Smyd3 is restricted to a particular set of genes whose expression is induced specifically during carcinogenesis. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Histone methylase
Μεθύλαση ιστόνων
Colorectal carcinoma
Hepatocellular carcinoma


Ελληνική γλώσσα

2016-03-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.