Κατανεμημένο σύστημα αναιρέσιμης συλλογιστικής για κινητές συσκευές σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
A distributed defeasible reasoning system for mobile devices in ambient intelligence environments
Κατανεμημένο σύστημα αναιρέσιμης συλλογιστικής για κινητές συσκευές σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Θεόδωρου
Papatheodorou, Constantinos

Αντωνίου, Γρηγόρης

Τα περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης αποτελούνται απο διάφορες συσκευές που συλλέγουν, επεξεργάονται, μεταποιούν και διαμοιράζουν την διαθέσιμη πληροφορία περιβάλλοντος. Η ατελής γνώση για την πληροφορία περιβάλλοντος, η ανοικτή και δυναμική φύση των περιβάλλοντων Διάχυτης Νοημοσύνης και τα ειδικά χαρακτιριστικά των εμπλεκόμενων συσκευών έχουν εισάγει νέες προκλήσεις για έρευνα στον τομέα της αναπαράστασης και επεξεργασίας της πληροφορίας περιβάλλοντος. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, πρόσφατη εργασία (Bikakis et al.) πρότεινε ένα τυπικά ορισμένο πλαίσιο για κατανεμημένη συλλογιστική πάνω σε πληροφορία περιβάλλοντος, τη Αναιρέσιμη Συλλογιστική Περιβάλλοντος (Contextual Defeasible Logic ή CDL), όπου ενσωματώνονται ιδέες από την Αναιρέσιμη Συλλογιστική και τα Συστήματα Πολλαπλών Περιβαλλόντων (Multi-Context Systems). Η Αναιρέσιμη Συλλογιστική Περιβάλλοντος χειρίζεται τις ασυνέπειες που προκύπτουν απο την διάδραση των τοπικών θεωριών περιβάλλοντος (context theories), χρησιμοποιώντας αναιρέσιμους κανόνες συσχέτισης και χρησιμοποιώντας μια σχέση προτίμησης ανα πράκτορα πάνω στα πολλαπλά περιβάλλοντα, η οποία αναπαριστάται ως ολική διάταξη επι των συστημάτων περιβάλλοντος. Εδω, επεκτείνουμε αυτήν την προσέγγιση ώστε να χειρίζεται και περιπτώσεις όπου υπάρχει ελλειπής πληροφορία πάνω στις προτιμήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, αντικαθιστούμε στο μοντέλο της αναπαράστασης την ολική δίαταξη των προτιμήσεων με μία μερική διάταξη, και αναπροσαρμόζουμε το σημασιολογικό πλαίσιο και τους κατανεμημένους αλγόριθμους που είχαν προταθεί αρχικώς ώστε να ικανοποιούν τις νέες απαιτήσεις. Επιπλέον περιγράφουμε την αρχιτεκτονική μιας υλοποίησης σε μικρές συσκευές και παρουσιάζουμε την χρήση της με δύο σενάρια απο τους τομείς της Διάχυτης Νοημοσύνης και της Κοινωνικής κινητής Δικτύωσης. Τέλος, καταγράφουμε τις αρχικές μας εντυπώσεις από τον πειραματισμό μας με την Αναιρέσιμη Συλλογιστική Περιβάλλοντος (CDL) οπου έγινε χρήση κανονικών συσκευών σε πραγματικά περιβάλλοντα, και συζητούμε την απόδοση και τα θέματα επεκτασιμότητας που προκύπτουν από την προτεινόμενη προσέγγιση. (EL)
Ambient Intelligence environments consist of various devices that collect, process, change and share the available context information. The imperfect nature of context, the open and dynamic nature of ambient environments, and the special characteristics of the involved devices have introduced new research challenges on how to represent and reason with contextual information. In order to address such challenges, Bikakis et al. recently proposed Contextual Defeasible Logic (CDL), a formal framework for distributed contextual reasoning, integrating ideas from Defeasible Reasoning and Multi-Context Systems. CDL deals with ambiguities that may arise from the interaction of context theories, using defeasible mapping rules and employing a per-context preference relation represented as a total ordering on the system contexts. Here, we extend this approach to additionally deal with incomplete preference information. To enable this, we replace total preference ordering with partial ordering, and modify the argumentation framework and the distributed algorithms that were originally proposed to meet the new requirements. We also describe the architecture of an implementation on small devices, and present the definition and implementation of two concrete application scenarios from the Ambient Intelligence and the Social Mobile Networks domains. Finally, we report on our initial experiences with the deployment of contextual defeasible reasoning on actual devices and our experimentation in real environments, and discuss performance and scalability issues of the proposed approach. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Reasoning about context
Συλλογιστική περιβάλλοντος
Κατανεμημένη συλλογιστική
Distributed reasoning


English

2011-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)