Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Καλπάκογλου, Σωτήριος

Χαϊμαλά, Φωτεινή
Κουρουνιώτης, Χρήστος
Πάμφιλος, Πάρης

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση τεχνολογικών μέσων στην ελληνική δευτεροβάθ¬μια εκπαίδευση, με έμφαση στις ελλείψεις των καθηγητών και στόχο την παρουσίαση μεθόδων βελτίωσης του επιμορφωτικού συστήματος των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των καθηγητών υποστηρίζει ότι κάνοντας χρήση τεχνολογικών μέσων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθηματικών, επιτυγχάνεται η καλύτερη παρουσίαση του μαθήματος, καθώς και η βέλτιστη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και στην Ελλάδα για την επιμόρφωση των κα¬θηγητών στον τομέα αυτό. Μετά από έρευνα που έγινε απευθυνόμενη σε Έλληνες καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους καθηγητές που χρη¬σιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στη τάξη, ενώ παράλληλα υπήρχαν αρκετοί που παρότι επιμορφώθηκαν σε αυτόν τον τομέα, συνεχίζουν να αποφεύγουν τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων μέσα στη τάξη. Η εισαγωγή τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση συνεπάγεται αλλαγή παιδαγωγικής στάσης. Οπότε για μία επιτυχημένη επιμόρφωση, πρέπει αρχικά να παρουσιαστούν στους καθηγητές τα ουσιαστικά οφέλη αυτής της καινοτόμου μορφής διδασκαλίας, καθώς επίσης και να οργανωθεί η περίοδος των επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε να είναι πρακτικά εφικτή η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.