Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο''Η κρίση του 1929''

Μαντιδάκη, Μελίνα

Καρδάσης, Βασίλης
Σταθάκης, Γιώργος
Μυλωνάκης, Δημήτριος

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τους λόγους και τις συνθήκες κατά τις οποίες συντελέσθηκε το Κραχ του 1929, καθώς και να καταδείξει τις παράγωγες οικονομικές προσεγγίσεις που προσπάθησαν να αναλύσουν το συμβάν. Αρχικά, παρουσιάζονται τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα, που οδήγησαν στη Μεγάλη Κρίση στην Αμερική, η οποία μετέπειτα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι οικονομικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν μετά την Κρίση. Ως εκ τούτου, θα αναλυθεί η ‘‘Νομισματική Υπόθεση’’ του Milton Friedman και η ‘‘Υπόθεση των Δαπανών’’ την οποία στήριζε ο John Maynard Keynes. Από την εξέταση των δύο θα γίνει καταφανής η υπερισχύουσα πρόταση του Keynes, μέσω της ανάλυσης της ‘‘Υπόθεσης της Οικονομικής Αστάθειας’’ του Hyman Minsky. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.