Έκφραση ογκογονιδίων, ιού της ηπατίτιδας Β και νεοπλασματικών δεικτών (ορού /ιστών) στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα του ανθρώπου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
Έκφραση ογκογονιδίων, ιού της ηπατίτιδας Β και νεοπλασματικών δεικτών (ορού /ιστών) στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα του ανθρώπου

Νικολαΐδου, Αναστασία Ι
Nikolaidou, Anastasia J

Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να εκτιμηθεί η σχέση έκφρασης των C-MYC,RAS και C-ERBB-2/NEU ογκογονιδίων και η ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας Β και μεταλλάξεων του γονιδίου KI-RAS και του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Ρ53 με την παρουσία δεικτών HBV και νεοπλασματικών δεικτών σε ηπατοκυτταρικά καρκινώματα(ΗΚΚ) ανθρώπου. Αυξημένη έκφραση της MYC P62 πρωτεϊνης βρέθηκε σε 48% ΗΚΚ ανώτερης διαφοροποίησης, ενώ αυξημένη έκφραση της RAS P21 και C-ERBB-2 παρατηρήθηκε σε 75% και 61% ΗΚΚ. 94%, 19% και 15% των ΗΚΚ ήταν θετικά για AFP, CEA και HBSAG αντίστοιχα. Βρέθηκαν 22 περιπτώσεις (53.65%)θετικές για ΗΒV και ανιχνεύθηκαν 7(17.1%) και 5(12.2%) περιπτώσεις με μετάλλαξη στο κωδικόντο 249 του Ρ53 και στο κωδικόντο 12 του KI-RAS αντίστοιχα. (EL)
The aim of the present thesis was to investigate the relationship of the expression of C-MYC, RAS and C-ERBB-2/NEU oncogenes and the genetic alterations of KI-RAS oncogene and P53 tumour-suppressor gege to the presence of markers of hepetitis B virus(HBV) infection and tumour markers in human hepatocellular carcinama(HCC). Increased MYC P62 oncoprotein expression was detected in 48% of well differentiated HCC, while enhanced expression of RAS P21 and ERBB-2P185 was found in 75% and 61% of HCC. Twenty two(53.65%) HCC were shown to contain integrated HBV DNA, while 7(17.1%)and 5(12.2%)HCC were shown to carry codon 249P53 and codon 12KI-RAS gene mutations respectively. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Greek

1997-06-06
1995-06-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)