Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη οξειδίων του νικελίου(NiO & NiALO) για ηλεκτροχρωμικές διατάξεις
Study of nickel oxide (NiO & NiALO) for electrochromic devices

Μιχαήλ, Γιάννης

Απεραθίτης, Ηλίας
Κυριακίδης, Γιώργος

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στην παρασκευή και μελέτη λεπτών υμενίων Ni, NiO και NiAlO που εναποτέθηκαν με την τεχνική του RF Sputtering από στόχο Ni σε διαφορετικές συνθήκες εναπόθεσης(Πίεση, Ισχύ) και αναλογίες αερίων πλάσματος(Ar,O2).Οι ιδιότητές τους μελετήθηκαν τόσο μετά την παρασκευή τους, όσο και μετά από θερμική ανόπτηση. Το οξείδιο του Νικελίου (NiO), εμφανίζεται σαν υλικό σε ευρείας κλίμακας τεχνολογικές εφαρμογές και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αποτελεί το βασικό υποψήφιο υλικό για τη χρησιμοποίηση του ως ηλεκτρόδιο (άνοδος) σε ηλεκτροχρωμικές εφαρμογές. Στη συγκεκριμένη εργασία, μελετήθηκαν αρχικά υμένια Ni, NiO καθώς επίσης και υμένια με πρόσμιξη Αλουμινίου (Al) στο NiO, που σκοπό είχε να βελτιώσει τις ιδιότητές του (οπτικές ,δομικές, ηλεκτρικές), καθώς δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία παρόμοια μελέτη σε μεγάλη έκταση όσον αφορά την παρασκευή και χαρακτηρισμό του NiAlO, για τη χρήση του σε ηλεκτροχρωμικές εφαρμογές. Όλα τα υμένια που παρασκευάστηκαν, μελετήθηκαν τόσο για τις οπτικές τους ιδιότητες όσο και για την ηλεκτρική και δομική συμπεριφορά τους. Συγκεκριμένα, στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας των ηλεκτροχρωμικών διατάξεων και η κύρια εφαρμογή τους, στα ηλεκτροχρωμικά παράθυρα που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Στο δεύτερο Κεφάλαιο, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των υμενίων NiO, NiAlO και αναφέρονται οι κυριότερες ιδιότητες των υμενίων αυτών από προηγούμενες μελέτες. Η ανάλυση της τεχνικής Sputtering σαν μέθοδος εναπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των υλικών μας, παρουσιάζεται στο τρίτο Κεφάλαιο. Στο τέταρτο Κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος παρασκευής και χαρακτηρισμού των υμενίων Ni ,NiO και NiAlO όπου έγιναν σε αυτή την εργασία. Τα αποτελέσματα της μελέτης των υμενίων και η σύγκρισή των υμενίων που εμφάνισαν τις καλύτερες ιδιότητες παρουσιάζονται στο πέμπτο και έκτο Κεφάλαιο αντίστοιχα. Τέλος, στο έβδομο Κεφάλαιο, αναφέρονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε και κατά πόσο είναι εφικτή η χρησιμοποίηση των υμενίων αυτών σε ηλεκτροχρωμικές εφαρμογές καθώς και μελλοντική έρευνα που μπορεί να γίνει για περαιτέρω βελτίωση των ιδιοτήτων τους. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ORAMΑ(Oxide Materials Towards a Matured Post-silicon Electronics Era) στα εργαστήρια της Ομάδα Μίκρο & Νανο-Ηλεκτρονικής και του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ηλεκτροχρωμισμός

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-03-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.