Μηχανή ακολουθίας εκπαιδευτικών αντικειμένων βασισμένη στην προδιαγραφή WS-resource και σε αρχές που διέπουν τη service-oriented αρχιτεκτονική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA scorm conformant sequencing engine based on WS-resource framewοrk and principles of service oriented architecture
Μηχανή ακολουθίας εκπαιδευτικών αντικειμένων βασισμένη στην προδιαγραφή WS-resource και σε αρχές που διέπουν τη service-oriented αρχιτεκτονική

Καρμαζή, Μαριάνα Γεωργίου
Karmazi, Mariana

Νικολάου, Χρήστος

Αρκετά πρότυπα και προδιαγραφές έχουν οριστεί με σκοπό να προωθήσουν την επιτυχή επικοινωνία διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και την προσβασιμότητα στα εκπαιδευτικά αντικείμενα, καθώς επίσης στην προσαρμοστική ικανότητα και την επαναχρησιμοποίηση αυτών. Υπάρχουσες εκπαιδευτικές πλατφόρμες προσπαθούν να υιοθετήσουν τις υπάρχουσες οδηγίες. Ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει σχετικά με την υλοποίηση και την υποστήριξη του SCORM Sequencing and Navigation specification (SCORM SN), το οποίο βασίζεται στο IMS Simple Sequencing specification, το οποίο ορίζει αφαιρετικά μοντέλα δεδομένων για την αναπαράσταση συγκεκριμένης στρατηγικής και ακολουθίας παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και περιγράφει τις λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει μια μηχανή. Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία προτείνει την υλοποίηση μιας μηχανής εκτέλεσης των οδηγιών και υποστήριξης των μοντέλων δεδομένων που ορίζει το SCORM SN specification, βασισμένη σε αρχές του Service Oriented Architecture. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, μια βασική έννοια που διέπει όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, αναπαριστόνται με τη χρήση των υπηρεσιών ιστού (Web services) και συγκεκριμένα με το πρότυπο Web Services Resource Framework. Οι λειτουργίες της μηχανής υλοποιούνται με Web services, η σύνθεση των οποίων παρέχει τη λειτουργικότητα μιας sequencing μηχανής βάση της προδιαγραφής του SCORM SN. Η σύνθεση των υπηρεσιών υλοποιείται με την χρήση του προτύπου WS-BPEL. Ένας από τους στόχους αυτής της εργασίας είναι να επιδείξει πώς έννοιες που παρουσιάζονται στο Service Oriented Architecture μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές του e-Learning και να επιδείξει αυτή τη δυνατότητα με την υλοποίηση μιας μηχανής που μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στα υπάρχοντα συστήματα. (EL)
Many standards have been defined aiming at supporting interoperability of systems and learning objects as well as accessibility, adaptability and reusability of them. The SCORM set of specifications is the most widely adopted. However, existing e-Learning platforms fail to conform to one specification included in SCORM. This is the SCORM Sequencing and Navigation Specification, which is based on the IMS Simple Sequencing specification, and provides a method for representing the intended behavior of the sequencing and navigation in learning material based on data models and provides a description of basic behaviors that an e-Learning platform should exhibit. A SCORM conformant sequencing engine will be implemented based on the Web Services paradigm and principles of the Service-Oriented Architecture (SOA). The basic concept of SCORM, the Sharable Content Object (SCO) and its functionality will be wrapped by Web Services using the Web Service Resource Framework. Additionally, the sequencing behaviors will be also represented by Web Services and their composition will finally result in the implementation of the sequencing engine. The composition of Web Services that represent the sequencing behaviors will be implemented according to the Business Process Execution Language (BPEL), which is a SOA standard for orchestrating services. The usage of Web services and BPEL process will provide us with a plug-and-play sequencing engine that can be easily integrated in existing e-Learning platforms . The only requirement is a simple call to the BPEL process. Furthermore, the Web Services wrappers of SCOs will give us the opportunity to reference and deliver learning materials residing in remote repositories eliminating the need to package them and importing to local repositories. Moreover, the use of Web Services for implementing functionalities of e-Learning platforms will lead to more flexible systems as new services will easily replace the existing ones. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2009-04-02


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.