Ισομερείωση οξετανίων προς ομοαλλυλικές αλκοόλες καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ισομερείωση οξετανίων προς ομοαλλυλικές αλκοόλες καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού

Παπακωνσταντίνου, Αικατερίνα Κ.

Στρατάκης, Μανώλης

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ισομερείωση 2,2-διυποκατεστημένων οξετανίων προς τις αντίστοιχες ομοαλλυλικές αλκοόλες καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού προσροφημένα στην επιφάνεια TiO2 (Au/TiO2). (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Οξετάνια
Κατάλυση


Ελληνική γλώσσα

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.