Διερέυνηση της πιθανής εμπλοκής των μεσεγχυμάτων προγονικών προβαθμίδων (Mesenchymal stem cells,MSCS)στην παθοφυσιολογία των συνδρομών μυελικής ανεπάρκειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMesenchymal stem cells contribute to the abnormal bone marrow microenviroment in patients with chronic idiopathic neutropenia by overproduction of transforming growth factor B1
Διερέυνηση της πιθανής εμπλοκής των μεσεγχυμάτων προγονικών προβαθμίδων (Mesenchymal stem cells,MSCS)στην παθοφυσιολογία των συνδρομών μυελικής ανεπάρκειας

Σταυρουλάκη, Αιμιλία

Ηλιόπουλος, Γεώργιος
Παπαδάκη, Ελένη

Η Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία -Chronic Idiopathic Neutropenia (CIN) είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από την αναστολή του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών, από ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Σε αυτή τη μελέτη ερευνήσαμε την πιθανή συμμετοχή των μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων (MSCs), στην παθοφυσιολογία της CIN, με τον προσδιορισμό του αριθμού και των λειτουργιών των MSCs, όπως την πολλαπλασιαστική και κλωνογονική ικανότητα, την ικανότητα διαφοροποίησης, την πιθανή παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και την ικανότητα τους να αναστέλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων. Ο αριθμός των MSCs, η ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε λιποκύτταρα/χονδροκύτταρα/οστεοκύτταρα και η ανοσοκατασταλτική τους ικανότητα, μετά από διέγερση, έναντι των Τ-λεμφοκυττάρων, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ ασθενών και υγιών μαρτύρων. Τα επίπεδα των TNF-α, IL-1β and IL-6 στα υπερκείμενα των καλλιεργιών των MSCs, δεν διέφεραν ανάμεσα σε ασθενείς και υγιείς, όμως τα επίπεδα του TGF-β1 ήταν σημαντικά αυξημένα ειδικά στους ασθενείς που έφεραν τον πολυμορφισμό -509C/T TGF-β1. Τα MSCs των ασθενών παρουσίασαν επηρεασμένη πολλαπλασιαστική και κλωνογονική ικανότητα, εύρημα που δεν φάνηκε να σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά επιβίωσης ή με την αυξημένη παραγωγή του TGF-β1, καθώς η εξουδετέρωση του TGF-β1 δεν επανέφερε τη φυσιολογική κλωνογονική ικανότητα στα MSCs των ασθενών. Συμπεραίνουμε, ότι τα MSCs του μυελού των οστών ασθενών με CIN, αν και δεν έχουν σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική διαταραχή που σχετίζεται με τη νόσο, συμμετέχουν στη δημιουργία του παθολογικού μικροπεριβάλλοντος με την υπερπαραγωγή TGF-β1, τουλάχιστον όσον αφορά τους ασθενείς που φέρουν τον πολυμορφισμό -509C/T. (EL)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Mesenchymal stem cell
Μυελός των οστών
Neutrophils
Μεσεγχυματικά προγονικά κύτταρα
Bone marrow
Stroma
Hematopoesis
Αιμοποίηση
Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία


Ελληνική γλώσσα

2011-12-15


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.