Μοριακή ανίχνευση και προγνωστική σημασία της ανάλυσης πολλαπλών δεικτών μικρομεταστατικής νόσου (CK19, Mammaglobin-A, HER2) στο αίμα ασθενών με χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Μοριακή ανίχνευση και προγνωστική σημασία της ανάλυσης πολλαπλών δεικτών μικρομεταστατικής νόσου (CK19, Mammaglobin-A, HER2) στο αίμα ασθενών με χειρουργήσιμο καρκίνο του μαστού

Ιγνατιάδης, Μιχαήλ Γεωργίου

Αγγελάκη, Σοφία
Μαυρουδής, Δημήτρης
Σαμώνης, Γεώργιος
Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης
Στουρνάρας, Χρήστος

Σκοπός: Η μελέτη της προγνωστικής αξίας της μοριακής ανίχνευσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (CTCs) χρησιμοποιώντας 3 δείκτες [Cytokeratin(CK) 19, Mammaglobin A (MGB1) και HER2] στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Πειραματικός σχεδιασμός: Ανιχνεύθηκαν CK19mRNA+, MGB1mRNA+, και HER2mRNA+ κύτταρα χρησιμοποιώντας real-time (CK19) και nested (MGB1 and HER2) RT-PCR, στο περιφερικό αίμα 175 γυναικών με καρκίνο του μαστού σταδίου I-III πριν την χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας. Η ανίχνευση CTCs σχετίσθηκε με την κλινική έκβαση. Σε 10 ασθενείς πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανοσοφθορισμού, για να μελετηθεί η συνέκφραση της CK, MGB1 και του HER2 στα CTCs. Αποτελέσματα: Στους 175 ασθενείς ανιχνεύθηκαν CK19mRNA+, MGB1mRNA+ και HER2mRNA+ κύτταρα σε 41.1%, 8% και 28.6% αντίστοιχα. Οι ασθενείς είχαν ένα από τα ακόλουθα μοριακά προφίλ: CK19mRNA+/MGB1mRNA+/HER2mRNA+ (n=8) , CK19mRNA+/MGB1mRNA+/HER2mRNA- (n=1), CK19mRNA+/MGB1mRNA- /HER2mRNA+ (n=42), CK19mRNA+/MGB1mRNA-/HER2mRNA- (n=21), CK19mRNA-/MGB1mRNA+/HER2mRNA- (n=5), CK19mRNA-/MGB1mRNA- /HER2mRNA- (n=98). Πειράματα διπλού ανοσοφθορισμού επιβεβαίωσαν την παρουσία των ακόλουθων φαινοτύπων CTCs: CK+/MGB1+, CK+/MGB1-, CK-/MGB1+, CK+/HER2+, CK+/HER2-, MGB1+/HER2- and MGB1+/HER2+. Σε 125 μονοπαραγοντική ανάλυση, η ανίχνευση CK19mRNA+, MGB1mRNA+ και HER2mRNA+ κυττάρων σχετίσθηκε με ελαττωμένη επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS), (p<0.001, p=0.001 και p<0.001, αντίστοιχα), ενώ η ανίχνευση CK19mRNA+ and MGB1mRNA+ CTCs σχετίσθηκε με μειωμένη συνολική επιβίωση (p=0.044 και p=0.034, αντίστοιχα). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, οι όγκοι αρνητικοί για τον υποδοχέα οιστρογόνων και η ανίχνευση CK19mRNA+ και MGB1mRNA+ κυττάρων ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες ελαττωμένης DFS. Συμπέρασμα: Η ανίχνευση στο περιφερικό αίμα CK19mRNA+ και MGB1mRNA+ κυττάρων πριν την χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας είναι προγνωστικός παράγοντας ελαττωμένης DFS σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού. (EL)
Purpose: To investigate the prognostic value of the molecular detection of Circulating Tumor Cells (CTCs) using 3 markers [Cytokeratin(CK) 19, Mammaglobin A (MGB1) and HER2] in early breast cancer. Experimental design: CK19mRNA+, MGB1mRNA+, and HER2mRNA+ cells, were detected using real-time (CK19) and nested (MGB1 and HER2) RT-PCR, in the peripheral blood of 175 women with stage I-III breast cancer before the initiation of adjuvant chemotherapy. CTCs’ detection was correlated with clinical outcome. In 10 patients, immunofluoresence staining experiments were performed to investigate the co-expression of CK, MGB1 and HER2 in CTCs. Results: CK19mRNA+, MGB1mRNA+ and HER2mRNA+ cells were detected in 41.1%, 8% and 28.6% of the 175 patients, respectively. Patients had one of the following molecular profiles: CK19mRNA+/MGB1mRNA+/HER2mRNA+ (n=8), CK19mRNA+/MGB1mRNA+/HER2mRNA- (n=1), CK19mRNA+/MGB1mRNA- /HER2mRNA+ (n=42), CK19mRNA+/MGB1mRNA-/HER2mRNA- (n=21), CK19mRNA-/MGB1mRNA+/HER2mRNA- (n=5), CK19mRNA-/MGB1mRNA- /HER2mRNA- (n=98). Double immunofluoresence experiments confirmed the following CTC phenotypes: CK+/MGB1+, CK+/MGB1-, CK-/MGB1+, CK+/HER2+, CK+/HER2-, MGB1+/HER2- and MGB1+/HER2+. In univariate analysis, the detection of CK19mRNA+, MGB1mRNA+ and HER2mRNA+ cells was associated with shorter disease-free survival (DFS), (p<0.001, p=0.001 and p<0.001, respectively), whereas the detection of CK19mRNA+ and MGB1mRNA+ cells was associated with worse overall survival (p=0.044 and p=0.034, respectively). In multivariate analysis, estrogen receptor-negative tumors and the detection of CK19mRNA+ and MGB1mRNA+ cells were independently associated with worse DFS. Conclusion: The detection of peripheral blood CK19mRNA+ and MGB1mRNA+ cells before adjuvant chemotherapy predicts poor DFS in women with early breast cancer. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Breast Neoplasms drug therapy


Greek

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)