Ανάπτυξη περιβάλλοντος προγραμματισμού και παραγωγής κώδικα για επεξεργαστή DSP με το MATLAB

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
A code production development environment for DSPs using MATLAB
Ανάπτυξη περιβάλλοντος προγραμματισμού και παραγωγής κώδικα για επεξεργαστή DSP με το MATLAB

Κωνσταντινίδου, Κυριακή Ν (EL)
Konstantinidou, Kiriaki N (EN)

Οι εφαρμογές των επεξεργαστών ψηφιακού σήματος(digital signal processors, DSPs) αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, και εξίσου αυξάνεται η πολυπλοκότητα τους. Η διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας εφαρμογής περιλαμβάνει πολλές φάσεις, με πολλές και χρονοβόρες αλληλεπιδράσεις, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά μεγάλος ο χρόνος ανάπτυξης του τελικού προϊόντος. Έτσι, γίνεται έντονη η απαίτηση από την πλευρά των σχεδιαστών DSP συστημάτων για την ύπαρξη εργαλείων υψηλού επιπέδου, που θα επιταχύνουν και θα διευκολύνουν την παραπάνω διαδικασία. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται η δημιουργία ενός εργαλείου υψηλού επιπέδου για τον προγραμματισμό του επεξεργαστή ψηφιακού σήματος TMS320C30 της Texas Instruments. Το εργαλείο αυτό, επιτρέπει την ενοποίηση σταδίων της διαδικασίας σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής κώδικα χαμηλού επιπέδου από σχηματικά διαγράμματα. Συγκεκριμένα, επιτρέπει τη σχεδίαση και προσομοίωση ενός μοντέλου συστήματος επεξεργασίας σήματος με τη χρήση σχηματικών διαγραμμάτων του Simulink. Τα διαγράμματα αυτά μεταφράζονται σε κώδικα C, ο οποίος στη συνέχεια μεταγλωττίζεται σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ικανοποίηση προδιαγραφών από τον παραγόμενο κώδικα, που σχετίζονται με το μέγεθος του, την αξιοποίηση της μνήμης και την εκτέλεση του σε πραγματικό χρόνο. (EL)
Applications of Digital Signal Processors (DSPs) are rapidly increasing and so is their complexity. The development of a new application takes many steps that are interconnected which results in a non acceptable time-to-market. Developers of DSP systems ask for tools that can help them speed up the developing process. In this thesis, we describe a tool for programming the TMS320C30 DSP by Texas Instruments. Using this tool we integrate development steps of design and implementation using an automated procedure to produce low level assembly language from a high level description of the algorithm. In particular, we are able to design and simulate a digital signal processing model using block diagrams in Simulink, an industry standard design tool. The model is interpreted to C and then compiled to assembly for TMS320C30. Specifications about the size, memory and real time execution of the produced code are checked. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2001-07-0
2001-11-27


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)