Μελέτη της καμπύλης της πίεσης - όγκου (P-V) και πίεσης - χρόνου (P-T) σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της καμπύλης της πίεσης - όγκου (P-V) και πίεσης - χρόνου (P-T) σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

Κονδύλη, Ευμορφία Γ (EL)
Kondyli, Eumorfia G (EN)

Η καμπύλη Πίεσης-Όγκου (P-V) περιγράφει τις ελαστικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος και αποτελεί βασική διαγνωστική παρέμβαση σε ασθενείς σε μηχανικό αερισμό. Σε ασθενείς με Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS) ο σχεδιασμός της στρατηγικής μηχανικού αερισμού με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από την καμπύλη P-V επιτρέπει τον ασφαλή αερισμό των ασθενών και την ελαχιστοποίηση της σχετιζόμενης με το μηχανικό αερισμό πνευμονικής βλάβης. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η καταγραφή της καμπύλης P-V κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων όπου και παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος ακόμα και σε ασθενείς με φυσιολογικό αναπνευστικό σύστημα. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος με βάση την καμπύλη P-V σε ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ειδικότερα ο σκοπός της εργασίας ήταν : 1) Η απλοποίηση της τεχνικής της καταγραφής της καμπύλης έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκόμιση των πληροφοριών που απορρέουν από το σχήμα της καμπύλης P-V σε κάθε ασθενή ανεξάρτητα από τη δυνατότητα της καταγραφής του όγκου και 2) Η μελέτη άλλων εκτός των γνωστών (που περιορίζονται κυρίως στην τροποποίηση των παραμέτρων του αναπνευστήρα σε ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα) εφαρμογών της καταγραφής της καμπύλης P-V H εργασία αυτή σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: Ερώτημα 1: Είναι δυνατόν να καταγραφεί αξιόπιστα η καμπύλη P-V και να ληφθούν όλες οι πληροφορίες που απορρέουν από το σχήμα της χωρίς τη σύγχρονη καταγραφή του όγκου σε ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα; Εάν αυτό είναι δυνατόν τότε η καταγραφή της καμπύλης P-V μπορεί να γίνει και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που λόγω έλλειψης ειδικού τεχνικού εξοπλισμού δεν είναι δυνατή η καταγραφή του αναπνεόμενου όγκου. Ερώτημα 2: Εάν η απάντηση στο ερώτημα 1 είναι θετική είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε την τεχνική αυτή για να μελετήσουμε τη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για περιοχική χημειοθεραπεία που χρησιμοποιεί ενδοαρτηριακή έκπλυση με αποκλεισμό ροής, υποξαιμία και αιμοκάθαρση; Ερώτημα 3: Είναι δυνατόν να μετρηθούν οι εκπνευστικές αντιστάσεις με τη βοήθεια της εκπνευστικής καμπύλης πίεσης-όγκου σε μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς με οξεία βλάβη πνεύμονα ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζουν ή όχι περιορισμό εκπνευστικής ροής (flow limitation) κατά τη διάρκεια της παθητικής εκπνοής; Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα θα δοθεί από 3 αντίστοιχες μελέτες με τους ακόλουθους τίτλους: Μελέτη 1 Καμπύλη Πίεσης – Χρόνου (Ρ-Τ) σε ασθενείς με Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας Μελέτη 2 Επίδραση της ενδοαρτηριακής έκπλυσης με αποκλεισμό ροής, υποξαιμία και αιμοκάθαρση στις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος. Μελέτη 3 Πρότυπο σύμπτυξης του πνεύμονα σε ασθενείς με Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας- Επίδραση της εφαρμογής ΡΕΕΡ. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει επιπλέον: Γενικό μέρος όπου γίνεται αναφορά στα νεώτερα δεδομένα για το ARDS και το μηχανικό αερισμό ασθενών με ARDS και στη μέτρηση των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή της καμπύλης P-V. (EL)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2003-04-01
2003-07-08


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.