Χαρακτηρισμός του προτύπου έκφρασης της TAG-1 στη διαγονιδιακή σειρά TAG-1TgCre; Rosa26 YFP st/st

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Χαρακτηρισμός του προτύπου έκφρασης της TAG-1 στη διαγονιδιακή σειρά TAG-1TgCre; Rosa26 YFP st/st

Βαργιάμη, Μαργαρίτα

Καραγωγέως, Δόμνα

Ο φλοιός των εγκεφαλικών ημισφαιρίων των θηλαστικών, αποτελεί την έδρα όλων των ανώτερων αισθητικών, κινητικών και συνειρμικών λειτουργιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του φλοιού, είναι η σωστή τοποθέτηση των νευρώνων κατά την ανάπτυξη, η διαφοροποίηση και η ενσωμάτωσή τους σε λειτουργικά νευρικά δίκτυα. Έχει παρατηρηθεί πως οποιαδήποτε ανωμαλία στις παραπάνω διεργασίες, συχνά αποτελεί τη βάση χρόνιων παθήσεων, όπως η επιληψία, η σχιζοφρένεια και ο αυτισμός. Επομένως, η κατανόηση των μηχανισμών που καθορίζουν την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία των νευρικών κυττάρων του φλοιού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της παθολογίας του εγκεφάλου και την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων. Οι μοριακοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν τα στάδια ανάπτυξης των ενδονευρώνων, από τη γέννησή τους, ως την οριζόντια μετανάστευση και τη διαφοροποίησή τους, έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Τελευταία έχουν χαρακτηριστεί αρκετά μόρια που μετέχουν στην ανάπτυξη των ενδονευρώνων, κυρίως στο στάδιο της μετανάστευσής τους. Προκειμένου οι νεογέννητοι νευρώνες να καταλήξουν στις σωστές θέσεις τους στο φλοιό, απαιτείται ο συντονισμός εξωκυττάριων καθοδηγητικών σημάτων, αυξητικών παραγόντων και μορίων κυτταρικής συνάφειας, καθώς και ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών. Τα μόρια κυτταρικής συνάφειας, εντοπίζονται στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων και στο μικροπεριβάλλον του νευράξονα και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε ποικίλες διεργασίες των κυττάρων αυτών, γεγονός που τα καθιστά πολύ σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του φλοιού και του νευρικού συστήματος γενικότερα. Στην παρούσα πειραματική διαδικασία μελετήθηκε η έκφραση της TAG-1, που ανήκει στα μόρια κυτταρικής συνάφειας και παρατηρείται σε πληθώρα αξονικών και κυτταρικών πληθυσμών κατά την εμβρυογένεση. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν πως οι ενδονευρώνες μετακινούνται πάνω στους φλοιοθαλαμικούς άξονες, οι οποίοι εκφράζουν στην επιφάνειά τους την TAG-1, τόσο κατά την οριζόντια μετανάστευσή τους, όσο και όταν αλλάζουν κατεύθυνση και κινούνται ακτινωτά, προκειμένου να καταλάβουν τις τελικές θέσεις τους στο φλοιό. Στόχος των πειραμάτων που περιγράφονται παρακάτω, είναι η κατανόηση του ρόλου των φλοιοθαλαμικών αξόνων στην οριζόντια μετανάστευση των ενδονευρώνων και στην ανάπτυξη του φλοιού γενικότερα. Επειδή η TAG-1 εκφράζεται στους φλοιοθαλαμικούς άξονες σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια χρησιμοποιήθηκε ως μοριακός δείκτης των αξόνων αυτών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε μια διαγονιδιακή σειρά μυών, η οποία μελετήθηκε ως προς την in vivo έκφραση του διαγονιδίου Tag-1TgCre, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή συμφωνεί με το πρότυπο έκφρασης του ενδογενούς γονιδίου της TAG-1. Η συγκεκριμένη σειρά διαγονιδιακών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη πολλαπλών αναπτυξιακών διεργασιών στο νευρικό σύστημα. Μέσω της διασταύρωσης των ζώων αυτών με κατάλληλα διαγονιδιακά ζώα, που φέρουν loxP τόπους σε γονίδια που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, είναι δυνατή η λεπτομερής μελέτη του ρόλου αυτών των γονιδίων, σε οποιαδήποτε διαδικασία συμμετέχουν. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Νευρικά δίκτυα
Ενδονευρώνες
Εμβρυογένεση

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Greek

2012-07-20


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)