Στρατηγικές αντιμετώπισης του αγχους που χρησιμοποιούν οι έφηβοι όταν υφίσταντα λεκτική θυματοποίηση σχετικά με το βάρος και την εξωτερική τους εμφάνιση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Στρατηγικές αντιμετώπισης του αγχους που χρησιμοποιούν οι έφηβοι όταν υφίσταντα λεκτική θυματοποίηση σχετικά με το βάρος και την εξωτερική τους εμφάνιση

Δίμτσα, Ασπασία

Θ. Γιοβαζολιάς
Σ. Τριλίβα
Π. Εκκεκάκης

Αυτή η εργασία είχε στόχο τη διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους των εφήβων που πέφτουν θύματα σχολικού εκφοβισμού σχετικού με το βάρος και την εξωτερική τους εμφάνιση. Επιπλέον, ελέγχθηκαν διαφυλικές και ηλικιακές διαφορές ως προς τη χρήση των στρατηγικών. Το δείγμα αποτελείτο από 487 έφηβους, 12-16 ετών, από τρία σχολεία της περιφέρειας Ελλάδος. Οι έφηβοι συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια, ένα σχετικό με τις στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και ένα για τη λεκτική θυματοποίηση σχετικά με το βάρος και την εξωτερική εμφάνιση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως δεν υπήρχαν διαφορές στη χρήση των στρατηγικών μεταξύ των ατόμων που υφίστανται λεκτική θυματοποίηση για το βάρος και την εξωτερική εμφάνιση και αυτών που δεν υφίστανται. #στόσο, τα κορίτσια και οι μεγαλύτεροι έφηβοι φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο τις πρωτογενείς στρατηγικές ελέγχου του αγχογόνου παράγοντα, ως τρόπο διαχείρισης του άγχους που βιώνουν από τη θυματοποίηση. Επιπλέον, φάνηκε πως ο $.Μ.Σ. συσχετίζεται σημαντικά και προβλέπει την εμφάνιση λεκτικής θυματοποίησης σχετικά με το βάρος. Τα αποτελέσματα προβάλλουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου και προσεκτικό σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων. Τα ευρήματα συζητούνται και αναλύονται οι περιορισμοί και οι μελλοντικές προτάσεις. Λέξεις- Κλειδιά: λεκτική θυματοποίηση, βάρος, εξωτερική εμφάνιση, στρατηγικές αντιμετώπισης, εφηβεία (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)