Ο ρόλος της αποφυγής επιβλαβών καταστάσεων (HA) και της αναζήτησης καινούργιων εμπειριών (ΝS) στη γνωστική και συναισθηματική λήψη αποφάσεων, την προσωπικότητα, τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες σε υγιής άρρενες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe role of harm avoidance and novelty seeking in cognitive and emotional decision making personality memory and executive functions in healthy males
Ο ρόλος της αποφυγής επιβλαβών καταστάσεων (HA) και της αναζήτησης καινούργιων εμπειριών (ΝS) στη γνωστική και συναισθηματική λήψη αποφάσεων, την προσωπικότητα, τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες σε υγιής άρρενες

Ψαρρά, Ευαγγελία

Μπίτσιος, Παναγιώτης

Η Αποφυγή Επιβλαβών Καταστάσεων (HA) (Cloninger et al 1993) είναι ένα καλά αναγνωρισμένο, κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το οποίο αξιολογεί την τάση για αγχώδη ανησυχία και αποφυγή, νευρωτικό/αρνητικό συναίσθημα και κοινωνική δειλία/αναστολή. Η Αναζήτηση Καινούργιων Εμπειριών (NS) (Cloninger et al 1993) είναι ένα επίσης καλά αναγνωρισμένο, κληρονομήσιμο γνώρισμα της προσωπικότητας, το οποίο αξιολογεί την τάση να ανταποκρίνεται κάποιος έντονα στο καινοφανές και στην ανταμοιβή, καθώς και την τάση για ανακούφιση από την τιμωρία, που οδηγεί σε εξερευνητική δραστηριότητα για αναζήτηση ανταμοιβών όπως επίσης και σε ενεργή αποφυγή μονοτονίας ή τιμωρίας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσουμε αν και με ποιο τρόπο η HA και η NS επιδρούν στην προσωπικότητα, στη μνήμη και στις εκτελεστικές λειτουργίες σε υγιή υποκείμενα. Η διευκρίνιση αυτού του θέματος θα μπορούσε να διευκολύνει την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τα μονοπάτια που οδηγούν από την «υγεία» στην ψυχική διαταραχή, αν δεχθεί κανείς το συνεχές μοντέλο για την ψυχική νόσο. Η HA και η NS αποτελούν αντίθετα γνωρίσματα της προσωπικότητας, καλά τεκμηριωμένα σε μοντέλα ζώων. Η HA σχετίζεται με το άγχος και τον φόβο και η NS σχετίζεται με την απουσία τους. H HA σχετίζεται με νευρωτισμό , ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αγχώδεις διαταραχές καθώς και για διαταραχές της διάθεσης . Η NS μπορεί να ορισθεί λειτουργικά ως συμπεριφορά μη αναστελλόμενη από το φόβο εξαιτίας άμβλυνσης της επεξεργασίας φοβογόνων ερεθισμάτων, όπως ελλιπής επεξεργασία συγκινησιακών πληροφοριών σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες των «ριψοκίνδυνων» πράξεων, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη επίπτωση τέτοιου είδους συμπεριφορών. Η NS θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τη διπολική διαταραχή, τη χρήση ουσιών και παθολογική χαρτοπαιξία. (EL)
The role of Harm Avoidance and Novelty Seeking in cognitive and emotional decision making, personality, memory and executive functions in healthy males Cloninger’s Harm Avoidance (HA) is a well recognized, herritable personality trait, which measures the tendency to anxious avoidance, apprehensive worry, fear/anxiety and social shyness/inhibition. It is a risk factor for anxiety and mood disorders. Cloninger’s Novelty Seeking (NS) is a well recognized, herritable personality trait, which measures the tendency to respond strongly to novelty and cues for reward or relief from punishment, which leads to exploratory activity in pursuit of rewards as well as active avoidance of monotony and punishment. The aim of this study is to examine how HA and NS affect personality, memory and executive function in healthy subjects. This would facilitate conclusions on the pathways to mental illness, assuming the dimensional model of mental illness. HA and NS are opposite personality traits, well founded on animal models. HA is associated with anxiety and fear and NS is associated with their absence. NS can be operationally construed as behavior relatively uninhibited by fear due to reduced fear-processing such that deficient emotional information processing about the potential consequences of “risky” actions, lead to a greater incidence of these behaviors. NS is a risk factor for bipolar disorder and drug abuse. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αποφυγή επιβλαβών καταστάσεων
Αναζήτηση καινούργιων εμπειριών
Προσωπικότητα
Novelty seekins(NS)
Cognitive emotional decision making
Μνήμη
Nervous system
Γνωστική και συναισθηματική λήψη αποφάσεων
Harm avoidance (HA)
Executive funcions
Εκτελεστικές λειτουργίες
apersonality mrmory


Ελληνική γλώσσα

2011-04-12


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.