Υπερμοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ πορφυρινών αλουμινίου και υποκατεστημένων φουλερενίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υπερμοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ πορφυρινών αλουμινίου και υποκατεστημένων φουλερενίων

Δασκαλάκη, Σταματία

Κουτσολέλος, Αθανάσιος

Οι πορφυρίνες αποτελούν την πιο σημαντική τάξη βιολογικών συστημάτων στη φύση και εμφανίζουν σπουδαίες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα είναι χρήσιμα εργαλεία για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή ενέργεια, και αυτό γίνεται με τη χρήση τους ως φωτοευαισθητοποιητές σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην ιατρική, ως μέσα για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, η αρθρίτιδα ή η φλεγμονή, μέσω της φωτοδυναμικής θεραπείας, όπου δρουν και πάλι ως φωτοευαισθητοποιητές, οι οποίοι μέσω διέγερσής τους με ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους κύματος παράγουν δραστικά είδη οξυγόνου, π.χ. 1O2 (singlet oxygen). Στη παρούσα διπλωματική εργασία, συντέθηκε και μελετήθηκε η δομή της εικόνας 1, η οποία όπως φαίνεται αποτελείται από δυο τμήματα. Μια Al-porphyrin, και συγκεκριμένα την Al-TPP, με αξονικό υποκαταστάτη μία διφαινυλαλανίνη με -BOC προστατευτική ομάδα. Επιπλέον συντέθηκε το C60-1PPV-pyridine, με σκοπό να γίνει τιτλοδότηση της ένωσης αυτής με την Al-TPP. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2016-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.