Αναπαράσταση, ευρετηριασμός και αναζήτηση εικόνων με βάση χωρικές σχέσεις και ιδιότητες αντικειμένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1993 (EN)
Image representation, indexing and retrieval based on spatial relationships and properties of objects
Αναπαράσταση, ευρετηριασμός και αναζήτηση εικόνων με βάση χωρικές σχέσεις και ιδιότητες αντικειμένων

Πετράκης, Ευριπίδης Γ

Ορφανουδάκης, Στέλιος, 1948-2005

Στην εργασία αυτή προτείνεται μία νέα μεθοδολογία η οποία υποστηρίζει την αναπαράσταση, τον ευρετηριασμό και ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο τους. Αρχικά οι εικόνες διασπώνται σε ομάδες αντικειμένων και αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας διευθύνσεις που υπολογίζονται για όλες τις ομάδες αντικειμένων. Η μεθοδολογία υποστηρίζει την επεξεργασία ερωτήσεων με παράδειγμα και αποφεύγει την αναζήτηση σε ολόκληρη την βάση εικόνων. Η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας κατασκευασμένες εικόνες και πραγματικές ιατρικές εικόνες. Πάρθηκαν μετρήσεις του μεγέθους των απαντήσεων και των χρόνων αναζήτησης. Παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης. (EL)
In this work, a new methodology is presented which supports the efficient representation indexing and retrieval of images by contact. Images are first decomposed into groups, called "images subsets" and are indexed by computing addresses to all such groups. This methodology supports the efficient processing of queries by image example and avoids exhaustive searching through the entire image database. The performance of the proposed methodology has been evaluated based on simulated images as well as based on CT and MRI images. Measurements of the side of the answer sets and of the retrieval response times have been obtained. The results of the evaluation are presented and discussed. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


English

1993-12-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)