Προσέγγιση στην ενζυμική μετατροπή της χιτίνης σε χιτοζάνη: απομόνωση, κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός της απακετυλάσης της χιτίνης του μύκητα Mucor Rouxii

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
Towards the enzymatic conversion of chitin to chitosan: purification, cloning and characterization of chitin deacetylase from the fungus Mucor Rouxii
Προσέγγιση στην ενζυμική μετατροπή της χιτίνης σε χιτοζάνη: απομόνωση, κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός της απακετυλάσης της χιτίνης του μύκητα Mucor Rouxii

Καφετζόπουλος, Δημήτρης Ι

Μπουριώτης, Βασίλης

H μετατροπή της χιτίνης στην απακετυλωμένη μορφή, που ονομάζεται χιτοζάνη, παρέχει στο πολυμερές νέες ιδιότητες χρήσιμες για πολλές εφαρμογές. Το ένζυμο το οποίο μετατρέπει τη χιτίνη σε χιτοζάνη ονομάζεται απακετυλάση της χιτίνης και υπάρχει σε αρκετούς μύκητες. Η απακετυλάση της χιτίνης του μύκητα MUCOR ROUXII απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε λεπτομεριακά. Μετά την απακετυλάση της χιτίνης έγινε φανερή η ομοιότητα της απακετυλάσης της χιτίνης με την πρωτεϊνη NODB των ριζοβιών και με μερικές πρωτεΊνες απο ακτινομύκητες και βακίλλους οι οποίες δεν εχουν ακόμα χαρακτηριστεί. Οι ομοιότητες αυτές υποδεικνύουν τη λειτουργική σχέση αυτών των εξελικτικά απομακρυσμένων πρωτεϊνών. (EL)
Chitosan, the deacetylated form of Chitin, presents many valuable properties favorable for a wide variety of applications. Chtin deacetylase, the enzyme whitch converts Chitin to Chitosan, exists in several fungi. Yhe enzyme has been purified from the zygomycetes MUCOR ROUXII and has been further characterized. CDNA cloning of chitin deacetylase revealed significant similarities of the enzyme to the rhizobial NODB proteins and to uncharacterized proteins encoded by actinomycetes and bacilli. These similarities suggest the functional homology of these evolutionary distant proteins. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Βιομετατροπή
ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ NOD
Χιτοζάνη
ΡΙΖΟΒΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Χιτίνη
ΑΠΑΚΕΤΥΛΑΣΗ ΤΗΣ ΧΙΤΙΝΗΣ
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CDNA


Greek

1994-10-14


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)