Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχολικός εκφοβισμός (bullying),εκφοβισμός μέσω διαδικτύου (cyberbullying) και συμπεριφορές υγείας σε νέους ενήλικες : η μελέτη LATO
Bullying cyber bullying & risk taking behaviours in emerging adulthood

Παπανικολάου, Μαρία

Φιλαλήθης, Α.
Κριτσωτάκης, Γ.

Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός (bullying), κατά την σχολική περίοδο σχετίζεται με τη μελλοντική εμπλοκή των φοιτητών στο διαδικτυακό εκφοβισμό και ενοχοποιείται για μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την κοινωνική ζωή, οι οποίες διαρκούν και επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους και κατά την ενήλικη ζωή. Οι συσχετίσεις του εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού με συμπεριφορές διακινδύνευσης για την υγεία δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική ανάλυση στο πλαίσιο της προοπτικής μελέτης LATO (ακαδημαϊκό έτος 2013/14). Το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο βασισμένο στις μελέτες HBSC, ESPAD, Cyberbullying and its Effects καθώς και TO: Αναδρομικό Ερωτηματολόγιο για τον Σχολικό Εκφοβισμό (RBQ). Πλήρη δεδομένα για την παρούσα ανάλυση υπήρχαν για 812 άτομα. Οι 9 συμπεριφορές υψηλού ρίσκου για την υγεία που διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: αυξημένο σωματικό βάρος, έλλειψη σωματικής άσκησης, κάπνισμα, αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, μη χρήση προφυλακτικού, υπέρμετρη ευκαιριακή χρήση οινοπνεύματος (binge drinking), οξεία μέθη. Οι στατιστικές δοκιμασίες και τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκαν με το SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Η θυματοποίηση κατά την σχολική περίοδο αυξάνει την πιθανότητα θυματοποίησης (O.R = 3.27) και άσκησης διαδικυακού εκφοβισμού (O.R = 2.52) στη Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτητική ζωή, ενώ οι πιθανότητες θυματοποίησης μέσω διαδικτύου για εκείνους που ασκούσαν εκφοβισμό στο σχολείο αυξάνονται ακόμα περισσότερο (O.R =4.51), όπως και οι πιθανότητες άσκησης διαδικτυακού εκφοβισμού (O.R =8.03). Η θυματοποίηση κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετίζεται με την ανεπαρκή χρήση προφυλακτικού (p<0.001). Σημαντική σχέση (p<0.001) βρέθηκε μεταξύ της θυματοποίησης μέσω διαδικτύου και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, και οριακές σχέσεις με το κάπνισμα (p=0.069) και την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (p=0.071). Συμπεράσματα: Ο εκφοβισμός αποτελεί συνεχές φαινόμενο μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η θυματοποίηση και η άσκηση εκφοβισμού δημιουργεί αμφίδρομη σχέση με τη θυματοποίηση και την άσκηση διαδικτυακού εκφοβισμού. Η θυματοποίηση σχετίζεται με ορισμένες συμπεριφορές διακινδύνευσης ως προς την υγεία. (EL)
Introduction: Both bullying and cyber bullying have a long-term impact on health and social life that extends to adulthood. The possible associations of bullying and cyber bullying with multiple health risk behaviours have not been explored in detail yet. The aim of this study was to record the exposure of students in bullying through secondary school years and its associations with cyber bullying and 9 health risk behaviours during college years. Methods: This cross-sectional analysis draws data from the LATO study, a prospective cohort of all undergraduate students of TEI Crete. All students during the academic year 2013/14 completed a questionnaire based on HBSC, ESPAD, Cyberbulliyng and its Effects, studies and the.Retrospective Byllying Questionnaire (RBQ) Complete data for this analysis were available for 812 undergraduate students. The 9 health risk behaviours examined were: increased BMI, physical inactivity, smoking, alcohol abuse, binge drinking, drug use, multiple sex partners, non condoms use, binge drinking, being drunk. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0 was used to perform all necessary statistical tests and logistic regression models. Results: Victims of bullying have increased odds (O.R = 3.27) for cyber-victimization and cyber bullying others (Ο.R = 2.52) during college, whilst traditional bullies are highly likely to succumb to cyber-victimization (O.R =4.51) and cyberbully others (O.R =8.03). Being bullied in school is related to not using condom (p<0.001). Being cyberbullied during college is significantly associated with drug use (p<0.001), while a non-significant association was noted with smoking (p=0.069) and increased alcohol consumption (p=0.071). Conclusions: Traditional bullying during school years is related to future undergraduate students‟ engagement in cyber bullying and bullying behaviours Public Health & Health Care Management Faculty of Medicine – University of Crete 4 demonstrate a continuum between secondary education and university.Being a victim of bullying and cyber bullying is associated with increased engagement in specific health risk behaviours. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Substance use
Διακινδυνευμένες συμπεριφορές υγείας
Χρήση ουσιών
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Cyber bullying
Health risk behaviours


Ελληνική γλώσσα

2015-03-31


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.