Η μελέτη της έκφρασης των ΜΙR-448 και ΜΙR-590 σε καρκινικά νεφρικά Κύτταρα και επιρροή τους στην SATB1

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η μελέτη της έκφρασης των ΜΙR-448 και ΜΙR-590 σε καρκινικά νεφρικά Κύτταρα και επιρροή τους στην SATB1

Παπανικολάου, Αναστασία

Παπαματθαιάκης, Ιωσήφ

Τα microRNA είναι ένας μηχανισμός ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην οποία το RNA καταστέλλει την έκφραση συμπληρωματικών προς αυτών γονιδιών. Τα miR-448 και miR-590 αποτελούν μερικά από τα microRNA από τα οποία εμπλέκονται στον καρκίνο. Εχει αποδειχθεί σε έρευνες ότι η καταστολή του miR-448 προκαλεί την επαγωγή της μετάπτωσης του επιθηλίου σε μεσέγχυμα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την μετάσταση του καρκίνου καθώς αυξάνεται η δυσδιειδιτικότητα του. Το miR-448 επιτυγχάνει την επιδείνωση του καρκίνου στοχεύοντας τη SATB1. Η SATB1 είναι ένας οργανωτής της χρωματίνης ο οποίος προσδένεται σε περιοχές της χρωματίνης με υψηλό ποσοστό βάσεων ΑΤ,οι οποίες αντιστοιχούν στα MARs. Ο τρόπος δράσης της πρωτείνης συνίσταται στην οργάνωση-αναδιοργάνωση της τοπολογίας της χρωματίνης σε θηλίες μέσω της οποίας επηρεάζουν την έκφραση πολλών γονιδίων και το κυτταρικό φαινότυπο. Όταν λοιπόν μετά από χημειοθεραπεία μειώνεται η έκφραση του miR-448 αυτόματα αυξάνεται η έκφραση του SATB1. Η έκφραση του SATB1 μεγαλώνει με την ενεργοιποιήση του μονοπατιού Wnt μέσω απακετυλίωσης του. Η αύξηση SATB1 δίνει έναυσμα στο σηματοδοτικό μονοπάτι amphiregulin–υποδοχέα αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (epidermal growth factor re captor EGFR) το οποίο με την σειρά του οδηγεί στην έκφραση του Twist 1 και στην ενεργοποιήση του NF-kB (Z-D Xu et al,2010). Πρόσφατα έρευνες έχουν δείξει ότι το miR-590 έχει ως στόχο τους παράγοντες TGF-β1 και TGF-βR II. Ο TGF-β υποκανονικές συνθήκες σταματάει τον πολαπλασιασμό κυττάρων και προάγει τη διαφοροποιήση. Σε καρκινικά κύτταρα όμως προκαλεί αγγειογένεση και ανοσοκαταστολή αυξάνοντας την μεταστατική ικανότητα των κυττάρων. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι επιπτώσεις που έχει η έκφραση των miR-448 και miR-590 στα ΗΕΚ 293 επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα του νεφρού. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

MicroRNA
RNAs
Ρετροιοί


Ελληνική γλώσσα

2012-02-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.