Μελέτη των διαδικασιών ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες και συγκεκριμένα της μορφολογικής επέξεργασίας των λέξεων κατά την ανάγνωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη των διαδικασιών ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες και συγκεκριμένα της μορφολογικής επέξεργασίας των λέξεων κατά την ανάγνωση

Καρέτσα, Βασιλική

Ε. Ορφανίδου

Πολλές έρευνες έχουν προτείνει ότι οι αρχάριοι αναγνώστες κατά την επεξεργασία σύνθετων μορφολογικά λέξεων προβαίνουν σε έναν αρχικό μορφο-ορθογραφικό τεμαχισμό των λέξεων σε έργα λεξικής απόφασης. Στην έρευνα που παρουσιάζεται εδώ διερευνούνται οι επιδράσεις της μορφολογίας κατά τη διάρκεια οπτικής αναγνώρισης λέξεων με τη μέθοδο της μορφολογικής προέγερσης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει τεμαχισμός των μορφολογικά σύνθετων λέξεων στα συστατικά τους μορφήματα. Οι συμμετέχοντες (μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού) πήραν μέρος σε έργο συγκαλυμμένης προέγερσης με τρεις πειραματικές συνθήκες: 1. σε ζευγάρια λέξεων που μοιράζονται το ίδιο θέμα σε επίπεδο ορθογραφίας, σημασιολογίας και μορφολογίας (π.χ. φρουρός-φρουρώ, +Ο,+Μ,+Σ), 2. σε ζευγάρια λέξεων που σχετίζονται ως προς την ορθογραφία, αλλά όχι ως προς τη μορφολογία ή τη σημασία (π.χ. κρεμάω-κρέμα, +Ο, -Μ, -Σ) και 3. σε ζευγάρια λέξεων που σχετίζονται μόνο μερικώς ως προς την ορθογραφία (π.χ. γάτα-γάλα, -Ο, -Μ, -Σ). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική επίδραση της μορφολογικής προέγερσης, όπου ο στόχος και ο προεγέρτης σχετίζονταν μορφολογικά αλλά και σημασιολογικά. Και οι δύο τάξεις παρουσίασαν σημαντική προέγερση στην τρίτη και στην πρώτη συνθήκη, υποδεικνύοντας ότι οι αρχάριοι αναγνώστες προβαίνουν σε τεμαχισμό των σύνθετων μορφολογικά λέξεων με βάση τις σημασιολογικές, αλλά και τις ορθογραφικές ιδιότητες των μορφημάτων τους. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Μορφολογία
Συγκαλυμμένη προέγερση
Αναγνωστική ανάπτυξη
Morphology
Reading development


Ελληνική γλώσσα

2014


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.