Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης

Αναγνωστάκης, Σίμος

Μακράκης, Βασίλειος
Κόμης, Βασίλης
Μιχαηλίδης, Παναγιώτης.

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια συμμετοχική έρευνα δράσης που επιχειρεί να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην σχολική τάξη σε θέματα περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι σχεδίασαν και κατασκεύασαν ρομποτικές εφαρμογές για την ανακύκλωση, την ρύπανση των υδάτων, και τη συλλογή των σκουπιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ρομποτική τεχνολογία, πέρα από την ανάπτυξη τεχνολογικού εγραμματισμού και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών. Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Αειφόρος Ανάπτυξη, Δημοτικό Σχολείο, Τεχνολογικός Εγραμματισμός (EL)
This study refers to a participatory action research that attempts to explore the effectiveness of the Educational Robotics in the classroom on the environmental dimension of sustainable development. The participants were students of the fifth and sixth grade of primary school who designed and built robotic applications for recycling, water pollution, and collection of garbage. The survey results show that robotics technology over the development of technological literacy and problem solving skills can be used as a means of enhancing environmental awareness among students. Keywords: Educational Robotics, Sustainable Development, Elementary school, Technological Literacy (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)