Φωτοδιάγνωση και φωτοδυναμική θεραπεία HPV λοιμώξεων του δέρματος και δερματο βλεννογονίων περιοχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτοδιάγνωση και φωτοδυναμική θεραπεία HPV λοιμώξεων του δέρματος και δερματο βλεννογονίων περιοχών

Στεφανάκη, Ειρήνη Μ (EL)
Stefanaki, Eirini M (EN)

Τα οξυτενή κονδυλώματα αποτελούν τη συχνότερη ιογενή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσο. Ο αριθμός των ασθενών με κλινικά ορατή νόσο αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό των ατόμων με υποκλινική και λανθάνουσα μόλυνση από τον ιό του θηλώματος του ανθρώπου (Human Papilloma Virus-HPV), καθώς μεγάλο μέρος του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού είναι μολυσμένο από ένα ή περισσότερους HPV τύπους. Κατά συνέπεια, η φυσική εξέταση υποεκτιμά την έκταση της μόλυνσης από HPV, ενώ οι in vitro διαγνωστικές μέθοδοι είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Οι HPV16, 18 καθώς και άλλοι τύποι του ιού έχουν ανιχνευθεί σε μεγάλο ποσοστό στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου, του πέους και του πρωκτού. Παρότι τα οξυτενή κονδυλώματα αποτελούν μεγάλο επιδημιολογικό πρόβλημα, δεν υπάρχει έως σήμερα κοινά αποδεκτή θεραπεία εκλογής, καθώς οι συμβατικές θεραπείες έχουν μέτρια ποσοστά ανταπόκρισης και σχετικά υψηλά ποσοστά υποτροπών. Επιπλέον, όλες οι θεραπευτικές μέθοδοι στοχεύουν στην καταστροφή των ορατών βλαβών καθώς η εκρίζωση του ιού είναι αδύνατη. Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια in vivo ανίχνευσης και σταδιοποίησης της HPV μόλυνσης της περιγεννητικής και περιπρωκτικής περιοχής, μελετώντας τις χωρικές και χρονικές μεταβολές που προκαλεί το οξεικό οξύ στις ιδιότητες σκέδασης φωτός του προσβεβλημένου από HPV ιστού. Για την καταγραφή και εκτίμηση αυτών των μεταβολών χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτότυπο σύστημα πολυφασματικής απεικόνισης. Μελετήθηκαν δερματικές βλάβες ασθενών με κλινική εικόνα οξυτενών κονδυλωμάτων της περιγεννητικής και περιπρωκτικής χώρας. Η αξιολόγησης της κινητικής της αλληλεπίδρασης οξεικού οξέος-ιστού ανέδειξε ποσοτικές παραμέτρους, που περιλαμβάνουν πληροφορίες τόσο για το μέγεθος όσο και για τη διάρκεια των επαγόμενων μεταβολών. Η εκτίμηση των βλαβών με ιστολογική εξέταση και την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), επιβεβαίωσε ότι η μέθοδος περιέχει ειδική διαγνωστική πληροφορία, καθώς κάνει δυνατή τη διάκριση μεταξύ υποκλινικών βλαβών, κλινικών κονδυλωμάτων και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων που αναπτύσσονται σε έδαφος HPV μόλυνσης. Επίσης επιτρέπει την ακριβή εντόπιση και περιγραφή των ορίων των βλαβών. Επίσης εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας οξυτενών κονδυλωμάτων με δ-αμινολεβουλινικό οξύ (ALA). Προηγήθηκε μελέτη της κινητικής του φθορισμού της πρωτοπορφυρίνης ΙΧ (PpIX) μετά από επάλειψη των βλαβών με ALA, προκειμένου να επιλεγούν για φωτοδυναμική θεραπεία όσες παρουσίασαν εκλεκτική συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή. Επιπλέον υπολογίστηκε ο ιδανικός χρόνος έναρξης της ακτινοβόλησης κατά τη διάρκεια της φωτοδυναμικής θεραπείας ώστε να εξατομικευτεί και να βελτιστοποιηθεί η μέθοδος. Το ποσοστό ίασης των βλαβών μετά από παρακολούθηση ενός έτους ήταν 72,9%, αποδεικνύοντας ότι η φωτοδυναμική θεραπεία με ALA αποτελεί μία υποσχόμενη μέθοδο στην αντιμετώπιση των οξυτενών κονδυλωμάτων. (EL)
Condylomata acuminata consist the most common sexually transmitted viral disease. A big percentage of the sexually active population is infected by one or more Human Papilloma Virus (HPV) types. However, the number of patients presenting with clinically overt lesions represent only the tip of the iceberg, since most genital tract HPV infections are subclinical or latent. Consequently, clinical examination underestimates the extent of HPV infection, whereas in vitro diagnostic methods are expensive and time consuming. HPV16, 18 and other HPV types have been detected frequently in carcinomas of the cervix, vulva, penis and anus. Although condylomata acuminata represent a great epidemiological problem, there is still no gold-standard therapy, since all treatment modalities have moderate response rates and relatively high recurrence rates. In addition, all therapeutic modalities aim to the destruction of clinically overt disease, since eradication of HPV is impossible. The aim of this study was the in vivo detection and staging of HPV infection of anogenital area by quantitative assessment of the acetic acid-induced temporal and spatial alterations in the light-scattering properties of HPV-infected skin. For this reason an imaging system has been employed, which performs time-lapse imaging and enables the calculation and display of the kinetics of the provoked alterations in any point within the examined area. Lesions of anogenital area with clinical diagnosis of condylomata acuminata were studied. The evaluation of acetic acid-tissue interaction kinetics revealed quantitative parameters, containing information about the magnitude and duration of the provoked alterations. The histology evaluation and polymerase chain reaction performed, showed that the method contains specific diagnostic information, since it enables the differentiation between subclinical lesions, clinical condylomata acuminata and squamous cell carcinomas developing on condylomata. It also allows the exact localization of lesions and delineates their borders. Photodynamic therapy efficacy in condylomata acuminata after topical application of δ-aminolevulinic acid (ALA) was also assessed. ALA-induced protoporphyrin IX (PpIX) fluorescence kinetics were studied, in order to select for PDT suitable lesions that show selective accumulation of PpIX. The optimal time of illumination was determined, so as to improve PDT efficacy by individualizing the procedure. The overall cure rate was 72.9% 12 months after treatment, indicating that ALA-PDT is a potential effective treatment for condylomata acuminata. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


2003-02-19
2002-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.