Υπερέκφραση του μεταφορέα Snq2p ή μιας πρωτεΐνης ομολόγου της οικογένειας της αναγωγάσης της γλουταθειόνης προσφέρει ανθεκτικότητα σε κερκοσπορίνη και άλλους φωτοενεργοποιητές στον Saccharomyces cerevisiae

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1998 (EN)
Υπερέκφραση του μεταφορέα Snq2p ή μιας πρωτεΐνης ομολόγου της οικογένειας της αναγωγάσης της γλουταθειόνης προσφέρει ανθεκτικότητα σε κερκοσπορίνη και άλλους φωτοενεργοποιητές στον Saccharomyces cerevisiae

Δαβράζου, Φωτεινή
Davrazou, Fotini

Πανόπουλος, Νικόλαος

Τα φυτοπαθογόνα είδη του γένους Cercospora παράγουν κερκοσπορίνη, μία φωτοενεργοποιούμενη τοξίνη η οποία έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ικανότητα αυτών των μυκήτων να προσβάλουν υψηλής οικονομικής σημασίας φυτά. Η κερκοσπορίνη ανήκει σε μία κατηγορία ποικιλόμορφων χημικών ενώσεων και μεταβολικών προϊόντων γνωστών ως φωτοενεργοποιητές (photosensitizers), οι οποίες είναι ικανές να απορροφούν την ενέργεια του φωτός και να διεγείρουν το μοριακό οξυγόνο, παράγοντας έτσι εξαιρετικά κυτταροτοξικά παράγωγα οξυγόνου, όπως υπεροξείδιο (.O2-, superoxide radical) και οξυγόνο "εν τω γεννάσθαι" (1O2, singlet oxygen). Ελάχιστες είναι οι γνώσεις που έχουμε μέχρι σήμερα για τους μοριακούς μηχανισμούς που εξηγούν την ικανότητα των ειδών Cercospora και άλλων μυκήτων να επιβιώνουν σε τοξικές συγκεντρώσεις κερκοσπορίνης. Στην εργασία αυτή ο Saccharomyces cerevisiae χρησιμοποιείται ως σύστημα - μοντέλο για την ταυτοποίηση και κλωνοποίηση γονιδίων των οποίων τα προϊόντα συμμετέχουν στην αποτοξίνωση από την κερκοσπορίνη. Έτσι λοιπόν δύο γονίδια υπερεκφρασμένα από πλασμιδιακές κατασκευές πολλαπλών αντιγράφων, επέφεραν ανθεκτικότητα απέναντι στην κερκοσπορίνη σε στελέχη του σακχαρομύκητα. Το ένα γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Snq2p, η οποία είναι ένας χαρακτηρισμένος εξαγωγέας πολλαπλών τοξικών φαρμάκων (MDR, MultiDrug Resistance), και ανήκει στην οικογένεια των ABC μεταφορέων (ATP Binding Cassette transporters). Το άλλο γονίδιο, ένα μέχρι τώρα μη ταυτοποιημένο ORF, είναι το YNR074c και κωδικοποιεί μία μεμβρανική πρωτεϊνη η οποία έχει σημαντική ομολογία με αναγωγάσες της οικογένειας των FAD - επαγώμενων δισουλφιδικών οξειδοαναγωγασών. Υπερέκφραση οποιουδήποτε από τα δύο αυτά γονίδια έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή ανθεκτικότητας και σε άλλους φωτοενεργοποιητές. Η εμπλοκή μιας μεμβρανικής αναγωγάσης και ενός εξαγωγέα πολλαπλών τοξινών στην αποτοξίνωση του σακχαρομύκητα είναι σε συμφωνία με προηγούμενα δεδομένα που υποδείκνυαν ότι ανθεκτικότητα των ειδών Cercospora στην κερκοσπορίνη επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό που περιλαμβάνει αναγωγή της τοξίνης στις αναπτυσσόμενες μυκηλιακές υφές. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

1998-10-07
1998-11-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)