Μεταβολές που παρατηρούνται στα θυλακοειδή κατά τη φωτοεπαγόμενη φωσφορυλίωση του LHC-II

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολές που παρατηρούνται στα θυλακοειδή κατά τη φωτοεπαγόμενη φωσφορυλίωση του LHC-II

Georgakopoulos, John
Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Η

Γανωτάκης, Δημήτριος

Το κλάσμα των θυλακοειδών του στρώματος (υπερκείμενο των 50.000Χg) που διαχωρίζεται με διαφορική φυγοκέντρηση φωσφορυλιωμένων χλωροπλαστών θραυσμένων με μηχανική πρέσσα ή με διγιτονίνη, έχει βρεθεί ότι είναι εμπλουτισμένο σε LHC-II. Το κλάσμα αυτό ωστόσο δεν είναι ομοιογενές, και μπορεί να διαχωρισθεί σε κλίση σακχαρόζης μετά από υπερφυγοκέντρηση σε μία ελαφρία ζώνη εμπλουτισμένη σε LHC-II. Το αποτέσμα αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει μετακίνηση LHC-II από τα γράνα στα θυλακοειδή του στρώματος κατά τη φωσφορυλίωση αλλα'ότι κατά τη θραύση συλλέγονται μαζί τα θυλακοειδή του στρώματος στο υπερκείμενο των 50.000Χg. Η αύξηση του F730/F685 της εκπομπής φθορισμού στα 77 Κ που παρατηρείται κατά τη φωσφορυλίωση των χλωροπλαστών μπρεί να αντανακλά σύνδεση LHC-II με Φωτοσύστημα Ι,η οποία όμως λαμβάνει χώρα στα όρια και την περιφέρεια των γράνα. (EL)
The stroma lamellar fraction (50.000xg supernatant) abtained by centrifugation from French press or digitonin disrupted chloroplasts after phosphorylation, found to be enriched in LHC-II components, can be separated into an upper, LHC-II-poor, and a lower, LHC-II-rich, thylakoid membrane zone, by sucrose density gradient ultracentrifugation. The results suggest that the enrichment in LHC-II of the stroma lamellar fraction, obtained from phosphorylated chloroplasts, reflects contamination of this fraction by destacked peripheral end grana membranes. The enhancement of the F730/F685 fluorescence emission ratio at 77 K, observed in chloroplasts on phosphorylation, may reflect the association of granal LHC-II with granal photosystem I. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Phosphorylation
Lateral migration
Πλευρική μετακίνηση
Σύμπλολο συλλογής φωτεινής ενέργειας του φωτοσυστήματος ΙΙ
Grana stacking
Στοίβαξη των γρανά
State transitions
Θραύση με διγιτονίνη
Θραύση θυλοκοειδών με μηχανική πρέσσα
Thylakoid
Μεταπτώσεις καταστάσεων
French press disruption
Θυλακοειδή
Φωσφορυλίωση
Light-harvesting complex II


Ελληνική γλώσσα

1995-04-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.