Χρήση της CRISPR/CAS9 τεχνολογίας για την μελέτη του καρκίνου του πνεύμονα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe Application of CRISPR/CAS9 for studying Lung carcinogenesis
Χρήση της CRISPR/CAS9 τεχνολογίας για την μελέτη του καρκίνου του πνεύμονα

Καρακούση, Τριανταφυλλιά

Spilianakis, Charalampos G.
Eliopoulos, Aristides
Papagiannakopoulos, Thales

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως. Είναι πλέον πιο εμφανές από ποτέ άλλοτε, πως η χρήση διαγονιδιακών μοντέλων ποντικιών για την μελέτη της καρκινογένεσης, είναι επιτακτική. Το CRISPR / Cas9, το πιο ισχυρό εργαλείο γονιδιωματικής τροποποίησης, έχει έρθει να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε για πάντα την επεξεργασία γονιδιώματος. Στην παρούσα εργασία συζητήσαμε μερικές από τις πολλές εφαρμογές της τεχνολογίας. Με τη χρήση του CRISPR / Cas9 είναι δυνατό να διαγράψουμε μικρά ρυθμιστικά στοιχεία όπως υποκινητές, να υπερεκφράσουμε την μεταγραφή συγκεκριμένων γονιδίων, να εισάγουμε μεταλλάξεις και να δημιουργήσουμε ογκογόνες χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, σε επίπεδο κυττάρου αλλά και οργανισμού. Πράγματι, δείχνουμε ότι η επεξεργασία του γονιδιώματος, οδήγησε επιτυχώς στη μοντελοποίηση καλά μελετημένων ογκογόνων μεταβολών που σχετίζονται με τον Καρκίνο του Πνεύμονα, τα αποτελέσματα μας μιμούνται πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ασθένειας. (EL)
Lung cancer is the leading cause of morbidity and mortality among men and women worldwide. It is now more apparent than ever before, that genetic mouse models that closely recapitulate carcinogenesis are needed. CRISPR/Cas9, the most powerful genome editing tool, has come to change the way we are approaching genome editing forever. In the presence thesis we have discussed about some of the many applications of the technology. Using CRISPR/Cas9 it is possible to delete small regulatory elements such as transcription factor’s binding sites, to overexpress the transcription of specific loci, to introduce specific mutations and model oncogenic translocations in vitro and in vivo. Indeed, here we show that our editing successfully led to the modelling of well established oncogenic alterations related to Lung Cancer, very closely mimicking these of the human disease. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Διαγονιδιακά μοντέλα
Transgenic mouse models


Αγγλική γλώσσα

2017-12-12


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.