Βιομιμητική συνθετική προσέγγιση των φυσικών προϊόντων Cordioquinones, Acremines και Microphyllones

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBiomimetic synthetic approach of the natural products cordiaquinones, acremines ans microphyllones
Βιομιμητική συνθετική προσέγγιση των φυσικών προϊόντων Cordioquinones, Acremines και Microphyllones

Αρκούδης, Ηλίας Δημητρίου
Arkoudis, Elias

Στρατάκης, Εμμανουήλ

Στην παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μια απλή, γρήγορη και ταυτόχρονα βιομιμητική σύνθεση των φυσικών προϊόντων cordiaquinones B, C, J & K, acremine C & G και allomicrophyllone, ενώ συνετέθη και ο σπειροειδής [6,6,5] καρβοκυκλικός δομικός σκελετός του φυσικού προϊόντος przewalskin B. Η αντίδραση «κλειδί» στην πορεία σύνθεσης των cordiaquinones C, J & K είναι η εκλεκτική μονοκυκλοποίηση ενός εποξυ πολυενικού τερπενοειδούς, με προσρόφηση στις κοιλότητες του ζεόλιθου NaY, ή η όξινα καταλυόμενη (SnCl4) κυκλοποίηση ενός ναφθοκινονικού εποξειδίου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της cordiaquinone Β. Το κρίσιμο βήμα για την σύνθεση των acremine G και allomicrophyllone είναι μια αντίδραση Diels-Alder υψηλής τοποεκλεκτικότητας και στερεοεκλεκτικότητας. Τέλος, για τη σύνθεση του δομικού καρβοκυκλικού σκελετού της przewalskin αντίδραση «κλειδί» είναι μια όξινα καταλυόμενη κυκλοποίηση με ClSO3H. (EL)
In the present Ph. D. Thesis, the biomimetic synthesis of the natural products cordiaquinones B, C, J & K, acremines C & G and allomicrophyllone is presented. In addition, a cationic pathway was evaluated for the synthesis of the [6,6,5] carbocylic skeleton of przewalskin B. The “key” reaction for the synthesis of cordiaquinones C, J & K was a selective monocyclization of an epoxy polyene terpenoid by confinement within the cavities of zeolite NaY. For cordiaquinone B, the Lewis acid-catalyzed cyclization of a benzoquinone epoxide was used. Finally, a highly stereoselective and regioselective Diels-Alder reaction between an aryl diene and an alkenyl quinone was used as a key-step for the biomimetic synthesis of acremine G and allomicrophyllone. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Lewis acid
selectivity
αντίδραση Diels-Alder
κυκλοποίηση
ζεόλιθος NaY
βιομιμητική σύνθεση
cyclization
εποξυ τερπένια
natural products
epoxy terpenes
φυσικά προϊόντα
εκλεκτικότητα
zeolite NaY
Diels-Alder reaction
οξύ Lewis
biomimetic synthesis


Ελληνική γλώσσα

2009-11-10


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.