Λειτουργική διερεύνηση του ρόλου μεταφόρασης της γλουταθειόνης GST2 του αλευρώδη Bemisia tabaci στην εξουδετέρωση φυτοτοξινών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Λειτουργική διερεύνηση του ρόλου μεταφόρασης της γλουταθειόνης GST2 του αλευρώδη Bemisia tabaci στην εξουδετέρωση φυτοτοξινών

Κολοβού, Μαριάννα

Βόντας, Ιωάννης

Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci είναι ένας από τους βασικότερους εχθρούς για τις καλλιεργούμενους φυτικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κύριο μέσο των ανθρώπων για την αντιμετώπιση του είναι χρήση χημικών εντομοκτόνων στα οποία το έντομο ολοένα και αναπτύσσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα με αποτέλεσμα την αυξανόμενη καταστροφή καλλιεργειών. Οι φυτικοί οργανισμοί από την πλευρά τους αναπτύσσουν διάφορους μηχανισμούς άμυνας εναντίων των θηρευτών τους οι οποίοι όμως πολλές φορές παρακάμπτονται από αντίστοιχους μηχανισμούς ανθεκτικότητας των εντόμων. Στην εργασία του ερευνητή Shai Morin «The ecological and evolutionary relationship between constitutive and induced metabolic resistance in generalist incest herbivores» ,η οποία αφορούσε την έκταση της επαγωγής των μεταβολικών γονιδίων του Bemisia tabaci ως αντίδραση σε διάφορα αλληλοχημικά τα οποία βρίσκονται στα φυτα-ξενιστές του, έπειτα από ανάλυση με μικροσυστοιχίες DNA παρατηρήθηκε η επαγωγή 19 μεταβολικών γονιδίων σε κάποιες φυτοτοξίνες-αλληλοχημικά εκ των οποίων 3 ήταν γονίδια τρανσφερασών της γλουταθειόνης GST. Στην παρούσα εργασία έγινε κλωνοποίηση του γονιδίου gst 2 του Β βιοτύπου του Βemisia tabaci σε έναν φορέα πρωτεινικής έκφρασης, έκφραση της πρωτεϊνης GST 2, απομόνωση και καθαρισμός της και τέλος έγινε έλεγχος αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης με συγκεκριμένες φυτοτοξίνες. Δείχθηκε ότι η πρωτεϊνη GST 2 καταστέλεται σε μεγάλο βαθμό από τις φυτοτοξίνες quercetin και gossypol οι οποίες εκκρίνονται από ξενιστές προτιμητέους από τον αλευρώδη υποδεικνύοντας έμμεσα ότι το ένζυμο έχει ίσως κάποια αλληλεπίδραση μαζί τους η οποία έχει ρόλο στην αποτοξικοποίηση τους. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.