Σχεδίαση και Υλοποίηση των Μηχανισμών του Τηλέγραφου στο Λειτουργικό Σύστημα MACH

 
This item is provided by the institution :
University of Crete
Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Design and Implementation of the Telegraphos Operations for the Mach Operating System
Σχεδίαση και Υλοποίηση των Μηχανισμών του Τηλέγραφου στο Λειτουργικό Σύστημα MACH

Παπαχρήστος, Κοσμάς (EL)
Papachristos, Kosmas (EN)

Χ. Νικολάου

Η διασύνδεση των υπαρχόντων σταθμών εργασίας με γρήγορα δίκτυα επικοινωνίας είναι μια από τις βασικές κατευθύνσεις της αρχιτεκτονικής παράλληλων υπολογιστών. Βασικός στόχος αυτών των συστημάτων είναι να πετύχουν επιδόσεις παραπλήσιες των μεγάλων πολυεπεξεργαστικών συστημάτων έχοντας όμως μειωμένο κόστος κατασκευής και διαθέτοντας μεγαλύτερη ευελιξία και επεκτασιμότητα. Ο Τηλέγραφος είναι μια αρχιτεκτονική που επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του πρωτοτύπου του Τηλέγραφου Ι και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα για την έκδοση των ατομικών πράξεων που υποστηρίζονται. Παρουσιάζονται διαφορετικοί τρόποι έκδοσης των ατομικών πράξεων ανάλογα με τις παρεχόμενες από το λειτουργικό σύστημα δυνατότητες και την υποστήριξη που παρέχει το hardware. Βασικός στόχος του λογισμικού υποστήριξης είναι η αποφυγή προσθήκης επιπλέον κόστους στον χρόνο εκτέλεσης των λειτουργιών που υποστηρίζονται από τον Τηλέγραφο. Tέλος, παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη του Τηλέγραφου με αρχιτεκτονικές διασύνδεσης παράλληλων και κατανεμημένων/πολυεπεξεργαστικών συστημάτων. (EL)
Telegraphos is an architecture that aims at providing high speed interconnection among processors in order to achieve performance comparable to large-scale multiprocessor systems, without paying significant implementation cost or sacrificing flexibility and expandability. In this thesis, we discuss the architecture of the Telegraphos I prototype and we describe the necessary modifications at the operating system level, in order to issue the supported atomic operations. Depending on the operating system and the hardware support provided, we can implement different ways of launching atomic operations. %The capabilities that the operating system and the hardware offer %are exploited in different ways of issuing atomic operations. The basic goal of the software is to minimize its overhead on the total execution time of the supported operations. Finally, we compare Telegraphos I to other high-speed communication architectures. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

1996-03-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)