Οι επιδράσεις των κανναβινοειδών στην κινητική συμπεριφορά πειραματοζώων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οι επιδράσεις των κανναβινοειδών στην κινητική συμπεριφορά πειραματοζώων

Σταματοπούλου, Φυγαλεία (EL)
Stamatopoulou, Fygaleia (EN)

Η κινητική δραστηριότητα είναι μία από τις λειτουργίες που είναι γνωστό ότι επηρεάζεται από τις περισσότερες εθιστικές ουσίες. Τα κανναβινοειδή έχει αποδειχτεί ότι παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στον έλεγχο της κίνησης. Αρκετές μελέτες όμως συνηγορούν στο ότι παρουσιάζουν μία άτυπη εικόνα, διαφορετική από αυτή άλλων κλασικών εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση της δράσης που έχουν ο αγωνιστής των CB1 υποδοχέων των κανναβινοειδών WIN 55,212-2 και ο αναστολέας επαναπρόσληψης του ανανταμιδίου ΑΜ 404 στην κινητική δραστηριότητα επίμυων. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 212 ζώα, άρρενες επίμυες Sprague Dawley. Η μελέτη της κινητικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε με κλωβό μέτρησης της κινητικότητας με φωτοκύτταρα και εκτιμήθηκαν οι οριζόντιες και κάθετες μετακινήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης βρέθηκε ότι οξεία χορήγηση του WIN 55,212-2 επέφερε στατιστικώς σημαντική μείωση της κινητικότητας στις δοσεις των 1 και 3 mg/kg, i.p., ενώ η οξεία χορήγηση του ΑΜ 404 δεν επηρέασε την κινητική συμπεριφιρά των επίμυων. Δεδομένων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κανναβινοειδών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, σε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων εξετάσαμε τη δράση που έχουν τα κανναβινοειδή WIN 55,212-2 και ΑΜ 404 στην υπερκινητικότητα που προκαλεί η κοκαΐνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων το WIN 55,212-2 (1 mg/kg, i.p.) ανέστειλε την υπερκινητικότητα που προκάλεσε η κοκαΐνη (5 και 10 mg/kg, i.p.). Το ΑΜ 404 10 mg/kg, i.p., ανέστειλε την υπερκινητικότητα που προκαλούν τα 5 mg/kg i.p. κοκαΐνης, ενώ μείωσε στατιστικώς σημαντικά τις ανασηκώσεις που προκαλούν τα 10 mg/kg, i.p., κοκαΐνης. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων υποδεικνύουν ότι τα κανναβονοειδή που μελετήσαμε έχουν ανασταλτική δράση στη κινητική δραστηριότητα σε αντίθεση με άλλες κλασικές εξαρτησιογόνες ουσίες. Επιπλέον, αναστέλλουν τις δράσεις στην κινητική δραστηριότητα κλασικών εξαρτησιογόνων ουσιών όπως η κοκαΐνη. Συνολικά τα ευρήματα της μελέτης μας υποδεικνύουν ότι μελλοντικά το ενδογενές σύστημα κανναβινοειδών, μπορεί να αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών χρήσιμων στη θεραπεία διαταραχών, όπως οι κινητικές διαταραχές και ο εθισμός. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

0000-00-01
2004-12-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.