Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια εξαρτώμενης συμφόρησης μετρική δρομολόγησης πάνω σε δίκτυα πολλαπλών διεπαφών και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης
A contention-aware routing metric for multi-rate multi-radio wireless mesh networks

Γενετζάκης, Εμμανουήλ Γ

Σύρης, Βασίλειος

Με την ραγδαία εξάπλωση των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, τα δίκτυα πλέγματος (mesh networks) αναδεικνύονται ως μια νέα σημαντική τεχνολογία παρουσιάζοντας παράλληλα έντονο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Έχοντας ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, τα ασύρματα δίκτυα πλέγματος έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πρόσβαση σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με χαμηλό κόστος διαχείρισης και λειτουργίας τόσο σε σταθερούς όσο και σε κινητούς χρήστες. Η διαδικασία εύρεσης των διαδρομών που πρέπει να ακολουθήσουν τα δεδομένα για να μεταφερθούν από τον ένα κόμβο στον άλλο ονομάζεται δρομολόγηση και είναι μια από τις κύριες λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει ένα δίκτυο. Η δρομολόγηση σε δίκτυα πλέγματος αποτελεί βασικό πεδίο έρευνας επειδή οι υπάρχουσες μετρικές δρομολόγησης δεν είναι αποδοτικές εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δικτύων αυτών. Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζουμε μια νέα μετρική δρομολόγησης (CATT – Contention Aware Transmission Time) για δίκτυα πολλαπλών διεπαφών και πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης που λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων πλέγματος. Βασική ιδιότητα της προτεινόμενης μετρικής είναι ότι εκτιμά τη συμφόρηση που προκαλείται τόσο από παρεμβολές των γειτονικών κόμβων όσο και από ροές δεδομένων που ανήκουν στην ίδια διαδρομή. Επίσης λαμβάνει υπόψη της τους διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης που υποστηρίζονται σήμερα από τα περισσότερα πρωτόκολλα. Υλοποιήσαμε τη νέα μετρική CATT στο πρωτόκολλο δρομολόγησης Optimized Link-State Routing (OLSR) και την αξιολογήσαμε σε ένα πραγματικό περιβάλλον με κόμβους που είναι εξοπλισμένοι με τέσσερις ασύρματες διεπαφές. Για ένα αριθμό από διαφορετικά σενάρια, που αντιστοιχούν σε πραγματικές τοπολογίες δικτύων, τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαίωσαν ότι η μετρική CATT επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες μετρικές δρομολόγησης. (EL)
With the rapid spread of wireless telecommunications technologies, mesh networks have emerged as a significant new technology that has experienced growing research and commercial interest. Having a variety of applications, wireless mesh networks have the potential to provide ubiquitous network access in urban and rural areas with low operation and management costs, to both fixed and mobile users. Routing is the process of selecting a path in the network along which to send data from one node to another and is one of the main operations that a network should support. Routing in mesh networks constitutes an important research area, because existing routing metrics are inadequate due to particular characteristics of such networks. In this thesis, we present a new routing metric for multi-rate multi-radio mesh networks, which takes into account both contention for the shared wireless channel and rate diversity in multi-radio multi-channel mesh networks. A key property of the proposed Contention Aware Transmission Time (CATT) metric is that it is isotonic, hence can be applied to link-state routing protocols. We have implemented the CATT metric in the OLSR routing protocol, and evaluate it in a test-bed with mesh nodes each equipped with four radio interfaces. Our experiments show that the proposed routing metric significantly outperforms other metrics that have appeared in the literature, in a number of scenarios that correspond to different mesh network topologies. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2008-04-11


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.