Μέθοδοι και εργαλεία για την Ανάπτυξη και Σχεδιάση Συστημάτων Δοσοληψιών σε Βάσεις Δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Methods and tools for analysis and design of database transaction systems
Μέθοδοι και εργαλεία για την Ανάπτυξη και Σχεδιάση Συστημάτων Δοσοληψιών σε Βάσεις Δεδομένων

Κούβαρης, Κωνσταντίνος (EL)
Kouvaris, Constantinos (EN)

Η εξασφάλιση της σημασιολογικής ορθότητας των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα σύστημα Βάσεων Δεδομένων, έχει αναγνωριστεί ως ένας από του θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης, είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες χρονικής καθυστέρησης της λειτουργίας ενός συστήματος και επομένως μία από τις κύριες αιτίες μειωμένης απόδοσής του. Η σημασιολογική ορθότητα(semantic correctness) προσδιορίζεται σε σχέση με του περιορισμούς ακεραιότητας(integrity constraints), οι οποίοι είναι δηλωτικοί προσδιορισμοί ιδιοτήτων του πεδίου που καλούμαστε να μοντελοποιήσουμε και που δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστούν από καμία διαδικασία ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων που διαθέτουμε. Η πλειοψηφία των εμπορικών συστημάτων Βάσεων Δεδομένων δεν παρέχουν τίποτα περισσότερο από την επιβολή πολύ περιορισμένων τύπων περιορισμών ακεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ εμφανής η έλλειψη εργαλείων που θα βοηθούν τους σχεδιαστές των Βάσεων Δεδομένων στον προσδιορισμό σωστών δοσοληψιών. Στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει η διατήρηση των περιορισμών μέσω δοσοληψιών(maintenance by transaction). Η προσέγγιση αυτή, τροποποιεί τις δοσοληψίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η εγγύηση ότι οι περιορισμοί ακεραιότητας δεν παραβιάζονται, όποια και αν είναι η ακολουθία των δοσοληψιών που θα εκτελεστούν στην Βάση Δεδομένων του συστήματος. (EL)
Ensuring the semantic correctness of the information stored in database systems has been recognized as one of cornerstone issues in the development of information systems. It is also one of the major bottlenecks in the systems' performance. Semantic correctness is specified in terms of integrity constraints, which are declarative specifications of properties of the domain being modeled that should never be violated by any operation that updates the database. The majority of commercial database systems do not provide but for the enforcement of very limited types of constraints. The task of ensuring, that transaction execution will not violate any integrity constraint is left to the transaction designer. In large, semantically rich, multi-user and possibly distributed databases, this task becomes extremely difficult: a transaction designer may not be familiar with all the specified constraints and multiple transactions may affect more than one constraint at a time. Our research has followed one avenue in addressing the problem of ensuring data integrity, which is called maintenance by transactions. Maintenance by transactions modifies transaction specifications so that database integrity constraints are guaranteed to hold in any executable sequence of transactions. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2000-10-13
2000-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)