Μελέτη νέων καταλυτών και φωτοευαισθητοποιητών για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη νέων καταλυτών και φωτοευαισθητοποιητών για φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου

Νικολουδάκης, Εμμανουήλ

Κουτσολέλος, Αθανάσιος

Η συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ορυκτά καύσιμα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την υπερβολική χρήση τους και οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις συνθέτουν μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Λύση σε αυτή την κρίση μπορεί να βρεθεί με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλιακής, καθώς το ποσό ενέργειας που φτάνει καθημερινά από τον Ήλιο στην επιφάνεια της Γης ξεπερνά κατά πολύ την παγκόσμια ενεργειακή ανάγκη. Για την αποθήκευση και μεταφορά της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να βρεθεί ένα νέο καύσιμο που θα αποτελεί φορέα ενέργειας. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει φορέα ηλιακής ενέργειας αν παραχθεί με από την φωτοχημική διάσπαση του νερού. Στην προκείμενη διπλωματική εργασία μελετάται η μια ημιαντίδραση διάσπασης τους νερού, δηλαδή η αναγωγή του τελευταίου προς παραγωγή υδρογόνου. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται συστήματα φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου ως προς την αναζήτηση νέων καταλυτών και νέων φωτοευαισθητοποιητών. Πρόκειται για ομογενή συστήματα όπου το νερό ήταν ο βασικός διαλύτης και παράλληλα ο δότης των πρωτονίων προς αναγωγή. Ως θυσιαστικοί δότες ηλεκτρονίων χρησιμοποιούνται ουσίες όπως ισοπροπανόλη, τριαιθανολαμίνη και τριαιθυλαμίνη . Αναλυτικότερα, μελετήθηκαν δύο polyoxometallates και μια σειρά συμπλόκων του Co ως υποψήφιοι φωτοκαταλύτες παραγωγής υδρογόνου. Ακόμη μελετήθηκαν σύμπλοκα του Cu και του Ag ως φωτοευαισθητοποιητές και μια πορφυρίνη του Sb τόσο ως καταλύτης όσο και ως φωτοευαισθητοποιητής. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Greek

2017-03-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)