Συμπεριφορικές δράσεις του mGLUR2/3 αγωνιστή LY379268 σε πειραματικά πρότυπα άγχους και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Behavioural effects of MGLUR2/3 agonist LY379268 in animal models of anxiety and obsessive compulsive disorder
Συμπεριφορικές δράσεις του mGLUR2/3 αγωνιστή LY379268 σε πειραματικά πρότυπα άγχους και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής

Γρίβας, Βασίλειος

Πιτσίκας, Νικόλαος

Το LY379268 είναι αγωνιστής της ομάδας ΙΙ των μεταβολοτροπικών υποδοχέων του γλουταμινικού οξέος. Οι συγκεκριμένοι υποδοχείς (mGLUR2/3) είναι προσυναπτικοί αυτουποδοχείς οι οποίοι μειώνουν την νευροδιαβίβαση του γλουταμινικού οξέος. Η μείωση αυτή συμβαίνει όταν η γλουταμινεργική νευροδιαβίβαση υπερδραστηριοποιείται σε παθολογικές καταστάσεις. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η επίδραση της ουσίας αυτής σε πειραματικά πρότυπα άγχους και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Στο πειραματικό πρότυπο του άγχους τα αποτελέσματα έδειξαν μια αγχογόνο δράση της δόσης των 3 mg/kg. Σε οτι αφορά τις υπόλοιπες δόσεις (0.3 και 1 mg/kg) δεν τεκμηριώθηκε αγχολυτική δράση της ουσίας. Επίσης, σε οτι αφορά το πειραματικό πρότυπο ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής είναι γνωστό απο μελέτες οτι η χορήγηση mCPP αυξάνει σημαντικά την συμπεριφορά αυτοπεριποίησης η οποία ομοιάζει με τα συμπτώματα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής στους ανθρώπους. Το LY379268 μείωσε σε σημαντικό βαθμό την συμπεριφορά αυτοπεριποίησης, εύρημα το οποίο καθιστά την συγκεκριμένη ουσία ως πιθανό θεραπευτικό εργαλείο. (EL)
LY379268 is agonist of group II metabolotropic receptors of glutamate. These receptors are presynaptic autoreceptors and decrease glutamate neurotransmission.This decrease occurs in cases that glutamate neurotransmission is overactivated, especially in pathological conditions. Aim of present stydy was the effect of LY379268 in animal models of anxiety and obsessive compulsive disorder.Results in animal model of anxiety indicated an anxiogenic effect of 3 mg/kg dose. As it concerns the doses (0.3 and 1 mg/kg), we did not reveal any anxiolytic effect of LY379268. Additionally, as far as it concerns animal model of obsessive compulsive disorder it has been established from studies that mCPP exarcabates grooming behaviour which resembles with human οbsessive compulsive disorder symptoms. LY379268 decreased significantly grooming behaviour and this finding renders it as a possible therapeutic tool in this specific disorder (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Obsessive compulsive disorder
MGLUR2/3 agonist LY379268
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
Phychiatry
Anxiety
Άγχος


Greek

2010-07-20


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)