Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαιουργείων και τυποποιητηρίων ελαιολάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEnvironmental impact study of an oil factory and plant of packaging olive oil
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαιουργείων και τυποποιητηρίων ελαιολάδου

Τσιριντάνη, Ζαχαρένια Μ.
Tsirintani, Zaharenia

Στεφάνου, Ευριπίδης

Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος έγινε επιτακτική τα τελευταία χρόνια όπου ο άνθρωπος παρατήρησε ότι με τις μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις του η φύση άρχισε να αδυνατεί να ισορροπήσει. Οι μηχανισμοί αυτοκαθαρισμού και εξισορρόπησης των μεταβολών σχεδόν αδρανοποιήθηκαν. Έτσι βρεθήκαμε μπροστά σε καταστάσεις όπου η κινητοποίηση πολιτών και κυβερνήσεων ήταν η μοναδική ελπίδα για να προστατευτεί το περιβάλλον και να αρχίσουμε να συναισθανόμαστε την μεγάλη ευθύνη μας, ο καθένας ατομικά, για την διατήρηση της ζωής σ΄αυτό τον πλανήτη. Οι κυβερνήσεις με νομοθετήματα επέβαλλαν να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις που θα έχουν στο περιβάλλον τα έργα και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται. Καθιερώθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οι οποίες ουσιαστικά επιβάλλουν όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς στα διάφορα έργα. Η μορφή και η δομή των Μελετών αυτών ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και τη θέση του έργου. Η υπάρχουσα νομοθεσία συνεχώς εμπλουτίζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός αυτό επιβάλλεται τόσο από την συνεχιζόμενη αλλαγή στην τεχνολογία όσο και από την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση των μικρότερων επιπτώσεων σ΄αυτό. Η σύνταξη μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί αντικείμενο που άπτεται πολλών επιστημονικών πεδίων. Η αγαστή συνεργασία των διαφόρων επιστημόνων μεταξύ τους διασφαλίζει την αρτιότητα και την πληρότητα των μελετών αυτών. Η εργασία παρουσιάζει τις βασικές νομοθετικές προβλέψεις και διατάξεις του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με τις παραπάνω μελέτες και τα περιεχόμενα τέτοιων μελετών, ενώ παρουσιάζει αναλυτικά (ως «άσκηση επί χάρτου») ένα παράδειγμα τέτοιας περιβαλλοντικής μελέτης, δηλαδή μια περιβαλλοντική μελέτη ελαιουργείου και τυποποιητηρίου ελαιόλαδου. (EL)
The need for the protection of environment became imperative in the past few year as it was observed that small or big human interventions caused unbalances to nature. Nature’s self-cleaning and balancing mechanisms were almost inactivated. Thus mobilisation of citizens and governments was the unique hope in order for the environment to be protected and we begin to be aware of our big responsibility, each one individually, for the maintenance of life in this the planet. The governments issued statutes that imposed consideration of all effects to the environment of works and activities that were realised. This was the starting point of Environmental Impact Studies that substantially imposed terms, conditions and restrictions in the various works. The form and the structure of these Studies vary depending on the size, the type and the place of work. The existing legislation is continuously enriched so much in national as well as in European level. This is because of the continuing changes in the technology fields and because of the bigger sensitization on environmental issues. The final objective is better protection of environment and the guarantee of smaller repercussions to it. The syntax of an Environmental Impact Study is a subject that is related to a lot of scientific fields. The successful collaboration of various scientists from each other ensures the completeness and the plenitude of these studies. This M.Sc Thesis presents the basic legislative forecasts and provisions of the National and European Legislation referring to the above mentioned Studies and the contents of such studies, and also presents analytically (as “an exercise on map”) an example of such an environmental study, that is to say a environmental impact study of oil factory-plant of packaging olive oil. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2010-10-12


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.