Μοριακή ανάλυση του διμερισμού της SecA

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μοριακή ανάλυση του διμερισμού της SecA

Γκουρίδης, Γεώργιος

Η SecA αποτελεί την κινητήρια υπομονάδα της βακτηριακής μεταθετάσης και έχει ενεργότητα RNA ελικάσης. Αποτελείται από ένα αμινοτελικό τμήμα με δραστικότητα ΑΤΡάσης το οποίο περικλείει συντηρημένα μοτίβα των DEAD ελικασών. Ο DEAD κινητήρας εμπεριέχει την ΝΒD περιοχή που συνιστά την θέση δέσμευσης νουκλεοτιδίου και την IRA2 περιοχή η οποία ελέγχει την απελευθέρωση του ADP και συνεπώς την υδρόλυση του ΑΤΡ. Δύο επιπλέον περιοχές φύονται από τον DEAD κινητήρα και προσδίδουν ενζυμική εξειδίκευση στην SecA. Αυτές είναι η περιοχή πρόσδεσης της προπρωτείνης PBD και η ρυθμιστική περιοχή C-domain. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανεύρεση περιοχών και καταλοίπων της SecA που επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της όσο και τον ολιγομερισμό της άμεσα η έμμεσα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν μεταλλάγματα έλλειψης και σημείου της SecA τα οποία χαρακτηρίσθηκαν τόσο in vivo όσο και in vitro. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο το αμινοτελικό όσο και το καρβοξυτελικό άκρο της SecA (κατάλοιπα 1-15; 834-901) δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία και φαίνεται πως δεν συνδέονται με τον διμερισμό της SecA. Αντίθετα βρέθηκε ότι ορισμένα κατάλοιπα που γειτνιάζουν στα δύο πρωτομερή σύμφωνα με την κρυσταλλική δομή της SecA του Ε.coli (Papanikolau et al, in preparation) ελέγχουν την υδρόλυση του ATP και επηρεάζουν τον διμερισμό της SecA. Προτείνουμε ότι ο διμερισμός της SecA συνδέεται με την υδρόλυση ΑΤΡ και την κατάλυση. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)