Συγκριτική μελέτη της ανοικτής με τη λαπαροσκοπική ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική και βασικός μεταβολικός ρυθμός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2005 (EN)
Συγκριτική μελέτη της ανοικτής με τη λαπαροσκοπική ενισχυμένη κάθετη γαστροπλαστική και βασικός μεταβολικός ρυθμός

Καμπιτάκης, Εμμανουήλ (EL)
Kambitakis, Emmanouil (EN)

Είναι παράδοξο, και ιδιαίτερα σε ένα κόσμο που πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα ή υποσιτίζονται, άλλοι να πεθαίνουν σαν αποτέλεσμα της υπερβολικής πρόσληψης τροφής και του υπερβολικού τους βάρους Η χειρουργική είναι η μόνη θεραπεία που έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική και μόνιμη απώλεια βάρους στους νοσηρά παχύσαρκους ασθενείς. Σήμερα η πλέον χρησιμοποιούμενη χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας στην Ευρώπη είναι η Ενισχυμένη Κάθετη Γαστροπλαστική (VBG). Το ενεργειακό ισοζύγιο των ανθρώπινων όντων ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της θερμοδυναμικής. Η βασική εξίσωση της ενέργειας μπορεί να οριστεί ως εξής : Προσλαμβανόμενη Ενέργεια = Ενέργεια που σπαταλάται + Ενέργεια που αποθηκεύεται. Το πρώτο μέρος αυτής της κλινικοερευνητική μελέτη είχε σκοπό να συγκρίνει την LVBG με την ανοικτή VBG. Οι πρώτοι 19 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ανοικτή VBG συγκρίθηκαν με τους πρώτους 19 που υποβλήθηκαν σε LVBG στο Π.Ν.Η. Η LVBG είναι αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε LVBG έχουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, σιτίζονται γρηγορότερα από το στόμα, έχουν άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση ενώ επανέρχονται γρηγορότερα στην εργασία τους με πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοικτή VBG. Από την άλλη πλευρά η LVBG απαιτεί μεγαλύτερο εγχειρητικό χρόνο, μεγάλη εμπειρία και έχει αυξημένο κόστος. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης έλαβαν μέρος 22 εθελοντές. Σε αυτούς μελετήθηκαν η M.R.E.E. και η D.I.T. τόσο πριν όσο και μετά τη χορήγηση αναστολέων της έκκρισης HCl του στομάχου για δύο μήνες. Η μελέτη της M.R.E.E. και της D.I.T. έγινε με τη συσκευή DELTATRACTM-II-MBM-200. Από τα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του HCl του στομάχου και της M.R.E.E. και της D.I.T. Επομένως το HCl δεν είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές στην καταναλωμένη ενέργεια και την μεγαλύτερη απώλεια βάρους που παρουσιάζουν οι ασθενείς με κοινό χαρακτηριστικό τη μειωμένη έκκριση HCl, δηλαδή ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε γαστρεκτομή λόγω καλοήθους νόσου και ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε BPD, RYGB και VBG με στελεχιαία βαγοτομή. (EL)
It’s strange, especially in a world where a lot of people are starved or undernourished, others to die as a conclusion of too much food and excessive weight. Surgical treatment is the only one that results in significant and permanent loss of weight in the morbidly obese patients. Nowadays the most common surgical operation for the treatment of morbid obesity in Europe is Vertical Banded Gastroplasty (VBG). The energy balance of humans follows the laws of thermodynamics. The general equation of energy balance can be stated as follows: Eintake = Eexpenditure + Estored The first part of this study aimed to compare LVBG with open VBG. The first 19 patients that underwent open VBG were compared with the first 19 patients that underwent LVBG at Bariatric Unit, Dept. of Surgical Oncology, Medical School of the University of Crete. LVBG is an effective treatment for morbid obesity. Patients undergoing LVBG develop less post-operative pain, remain less in hospital, start oral intake sooner, are mobilized faster, have rapid return to their normal activities with better cosmetic results compared to those undergoing open VBG. On the other hand LVBG requires longer operative time, more experience and has a higher cost. Twenty two volunteers took part in the second part of this study. We investigated M.R.E.E. and D.I.T. before and after administrating to them proton pump inhibitors for a period of two months. M.R.E.E. and D.I.T. were determined by indirect calorimetry performed by the DELTATRACTM-II-MBM-200. From our results it is obvious that there is no relation between gastric hydrochloric acid (HCl) secretion and M.R.E.E. and D.I.T. Therefore HCl is not responsible for the changes in energy expenditure and the greater loss of weight which is observed in patients with common characteristic the reduction of HCl, that is patients who have undergone gastrectomy for benign conditions and patients that undergo BPD, RYGB and VBG plus truncal vagotomy. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


0000-00-01
2005-03-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)