Θεμελιώδεις σταθερές της Φυσικής: θεωρία και πείραμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFundamental physical constants : theory and experiment
Θεμελιώδεις σταθερές της Φυσικής: θεωρία και πείραμα

Τρουλλινού, Χαρίκλεια

Τσάμης, Νικόλαος

Η εργασία αυτή αποτελεί μια σύντομη αναφορά μερικών θεμελιωδών φυσικών σταθερών. Η ομάδα των σταθερών που περιγράφονται περιλαμβάνει τη σταθερά της λεπτής υφής (α), την ταχύτητα του φωτός (c), τη βαρυτική σταθερά (G), καθώς επίσις και τις μάζες δύο σωματιδίων φορέων θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων, συγκεκριμένα του φωτονίου και του βαρυτονίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πιο πρόσφατες και ακριβής τιμές τους, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από μια αλληλουχία θεωρητικών εκτιμήσεων και πειραμάτων. (EL)
A brief review for the values of some fundamental physical constants is presented. The sets of constants discussed here, include the fine structure constant (α), the speed of light (c), the gravitational constant (G), as well as the masses of 2 bosons-carriers of fundamental interactions, namely the photon and the graviton. The determination of their latest and most accurate numerical values is studied through a chain of theoretical estimations and experimental considerations (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θεμελιώδεις σταθερές
Physical constants


Αγγλική γλώσσα

2013-07-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.