Θεμελιώδεις σταθερές της Φυσικής: θεωρία και πείραμα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Fundamental physical constants : theory and experiment
Θεμελιώδεις σταθερές της Φυσικής: θεωρία και πείραμα

Τρουλλινού, Χαρίκλεια

Τσάμης, Νικόλαος

Η εργασία αυτή αποτελεί μια σύντομη αναφορά μερικών θεμελιωδών φυσικών σταθερών. Η ομάδα των σταθερών που περιγράφονται περιλαμβάνει τη σταθερά της λεπτής υφής (α), την ταχύτητα του φωτός (c), τη βαρυτική σταθερά (G), καθώς επίσις και τις μάζες δύο σωματιδίων φορέων θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων, συγκεκριμένα του φωτονίου και του βαρυτονίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πιο πρόσφατες και ακριβής τιμές τους, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από μια αλληλουχία θεωρητικών εκτιμήσεων και πειραμάτων. (EL)
A brief review for the values of some fundamental physical constants is presented. The sets of constants discussed here, include the fine structure constant (α), the speed of light (c), the gravitational constant (G), as well as the masses of 2 bosons-carriers of fundamental interactions, namely the photon and the graviton. The determination of their latest and most accurate numerical values is studied through a chain of theoretical estimations and experimental considerations (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Θεμελιώδεις σταθερές
Physical constants


English

2013-07-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)