Το θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι μεταβολές του τρόπου λειτουργίας του εξαιτίας της κρίσης του 2008

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Το θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι μεταβολές του τρόπου λειτουργίας του εξαιτίας της κρίσης του 2008

Παντελάκη, Ευαγγελία

Σ. Λαμπατσιώρας
Γ. Σταθάκης
Ε. Μαριάς

Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διατριβή είναι το θεσμικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι τάσεις μεταβολής του τρόπου λειτουργίας του εξαιτίας της τρέχουσας κρίσης. Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες και τα κενά του χρηματοπιστωτικού τομέα και τουλάχιστον την ανάγκη επιβολής νέων ρυθμίσεων. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια αναδρομή στο μετασχηματισμό που χρειάστηκε να γίνει για να υπάρξει εναρμόνιση των εθνικών θεσμών από τα τέλη της δεκαετίας 1970. Η εισαγωγή του Συμφώνου της Βασιλείας Ι το 1988 είχε σκοπό την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι κανόνες που τέθηκαν μέσω αυτής, είχαν ως στόχο την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών εισάγοντας ένα σύστημα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου του σταθμισμένου ενεργητικού . Σημαντικές αδυναμίες του Συμφώνου της Βασιλείας Ι επέβαλλαν την αναθεώρησή του και έτσι το τελικό κείμενο του νέου Συμφώνου, γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. Το κείμενο της Βασιλείας ΙΙ απαρτίζεται από τρεις πυλώνες. Το 1999 εισήχθη το Πρόγραμμα Δράσης για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (ΠΔΧΥ) το οποίο επιτάχυνε την εισαγωγή νέων κοινοτικών θεσμών και κανόνων ενοποίησης. Ωστόσο η κρίση του 2008 έδειξε ότι το γενικότερο πλαίσιο ρύθμισης του ΧΠ τομέα ήταν ευάλωτο και δεν μπόρεσε να εμποδίσει την ανάπτυξη του συστημικού κινδύνου. Η συζήτηση για τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο έλεγχου όλου του ΧΠ συστήματος (και όχι μόνο του τραπεζικού) είναι πολυσχιδής και έντονη ακόμη και σήμερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η συζήτηση οδήγησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2009 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει την έκθεση της επιτροπής που είχε επιφορτιστεί να συντάξει μια σειρά προτάσεων για την αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της επιτροπής υπό την καθοδήγηση του Γάλλου τραπεζίτη κ. Jacque de Larosiere de Champfeu είναι η έκθεση de Larosiere. Διεθνώς η αναγκαιότητα αναθεώρησης της Βασιλείας ΙΙ οδήγησε στην ανακοίνωση συνόλου ρυθμίσεων με την ονομασία Βασιλεία ΙΙΙ. Το δεύτερο μέρος, επικεντρώνεται στην κρίση που βιώνουμε και η οποία έχει το επίκεντρό της στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εξετάζουμε τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και γενικότερα της χρηματοδότησης της οικονομίας καθώς και τις αλλαγές που έχει υποστεί μετά το γύρισμα του αιώνα. Σημαντικό ρόλο για να οδηγηθούμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε έπαιξε το σκιώδες τραπεζικό σύστημα το οποίο εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου του ΧΠ συστήματος με σκοπό την αποκόμιση υψηλών ποσοστών κέρδους. Ωστόσο όλο το σύστημα χρηματοδότησης των οικονομιών φαίνεται να αποτυγχάνει στο σκοπό του και να κλυδωνίζεται από την πορεία της κρίσης του 2008. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική Dissertations.


Greek

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)