Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
The first MPLE of Good and Gaskins
Η πρώτη MPLE των Good και Gaskins

Κοκολογιαννάκη, Μανωλία (EL)
Kokologiannaki, Manolia (EN)

Στην εργασία αυτή υπολογίζουμε την εκτιμήτρια της άγνωστης συνάρτησης πυκνότητας f, μεγιστοποιώντας το συναρτησοειδές του λογαρίθμου της πιθανοφάνειας μείον ένα όρο ποινής. Στην περίπτωση που ο όρος ποινής είναι η L_2 νόρμα της πρώτης παραγώγου της f^{1/2} στον RKHS H^1(-infty,+\infty), αποδεικνύουμε ότι η MPL εκτιμήτρια που προκύπτει υπάρχει, είναι μοναδική και είναι συνεπής ως πρός την απόσταση Hellinger. Η DMPL εκτιμήτρια που προκύπτει από μια διακριτή προσέγγιση του παραπάνω όρου ποινής, βλέπουμε ότι υπάρχει μονοσήμαντα και είναι συνεπής στο χώρο των ιστογραμμάτων. Τέλος, παρουσιάζουμε μια σειρά από αριθμητικά αποτελέσματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό της DMPLE στο χώρο των ιστοπολυγώνων με όρο ποινής τη διακριτή δεύτερη παράγωγο. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

1998-10-01
1998-12-10


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.